Aftale om gratis tandpleje til de 18-21-årige er en sejr for tandsundheden med ét graverende forbehold

Danske Tandplejere hilser den netop indgåede aftale om at tilbyde gratis tandpleje til de 18-21-årige via børne- og ungdomstandplejen velkommen.

Mange unge stopper med at gå til tandplejer ved overgangen fra den kommunale børne- og ungetandpleje til voksentandplejen, og de mister dermed den forebyggende og sundhedsfremmende behandling, som har holdt deres mund og tænder sunde frem til deres 18. år.

Aftalen mellem Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er derfor et skridt i den rigtige retning mod at holde de 18-21-åriges tænder sunde og anerkende mund- og tandsundhed på lige fod med sundhed i resten af kroppen.

Danske Tandplejere er glade for, at regeringen og partierne bag finanslovsaftalen sætter fokus på unges tandsundhed. Forslagets retning, som Danske Tandplejere også støtter, viser, at det nu prioriteres at holde de unge fast i de gode vaner, som de har fået i den kommunale tandpleje, frem til deres 21. år, siger Elisabeth Gregersen, formand i Danske Tandplejere.

Men med en historisk lav ledighed blandt tandplejere (under en procent) og massiv mangel på kommunale tandplejere, bør det nu være højeste prioritet at uddanne flere tandplejere, så der er personale til at håndtere denne store gruppe.

Mere tandpleje kræver langt flere tandplejere. Allerede i dag er der så godt som ingen ledige tandplejere, og flere kommuner kan ikke få ansat nogen. Så det er helt nødvendigt, at regeringen nu også sikrer, at der uddannes langt flere tandplejere til at løfte denne nye og vigtige opgave, siger Elisabeth Gregersen, formand for Danske Tandplejere.

Med denne landvinding må fokus nu være at fortsætte pleje og forebyggelse til de 18-21-årige frem for behandling, så de undgår sygdom, som er behandlingskrævende. Og det kræver flere tandplejere.

Kontakt

For yderligere information kontakt venligst formand Elisabeth Gregersen på tlf.: 24 80 20 47, egr@dansktp.dk.