Fagpolitiske udvalg

Danske Tandplejeres fagpolitiske udvalg har fokus på forskellige områder: Foreningen har fire faste udvalg, Fag&Profession, Kursus- og kommunikationsudvalget, Messeudvalget og Studenterudvalget. Derudover nedsættes ad hoc udvalg til forhandling af overenskomster for hhv. privat og offentligt ansatte tandplejere og til forhandling af privatpraktiserende tandplejeres overenskomst. Alle ordinære medlemmer og studentermedlemmer kan deltage i udvalgsarbejdet.

Medlemmer til tre af de faste udvalg opstiller i efteråret 2023 og vælges af Repræsentantskabet hvert tredje år, mens rekruttering til Studenterudvalget sker løbende, fordi de studerende udtræder af udvalget, når de dimitterer. De siddende medlemmer af de tre udvalg er valgt af Repræsentantskabet ved REP23 den 18. november 2023.

Forslag til behandling i udvalgene kan sendes til sekretariatet på info@dansktp.dk.

Fag og profession

Beskæftiger sig med tandplejernes efter- og videreuddannelse og sikkerheds- og arbejdsmiljøområdet.

Udvalgsformand vælges på konstituerende møde.

Linette Kærholm Olsen, Region Sjælland
Michelle Scott, Region Sjælland
Tina Henriksen Larsen, Region Syddanmark
Martin Jensing, Region Hovedstaden
Helle Ramsdal Thøgersen, Region Syddanmark
Elisabeth Gregersen, DTP-forperson

Kursus- og kommunikationsudvalget

Beskæftiger sig med Danske Tandplejeres kurser og kommunikation, herunder initiativer der kan styrke medlemmernes engagement og loyalitet.

Carina Løvstad, Region Sjælland
Liselotte Wenneke Salomonsen, Region Hovedstaden
Marija Darwish
Barbara Krarup Hansen, Region Syddanmark
Alice Kristensen, Region Syddanmark, næstforperson i Danske Tandplejere
Elisabeth Gregersen, forperson i Danske Tandplejere 

Messeudvalget

Planlægger og varetager aktiviteter på relevante messer og konferencer. 

Alice Kristensen, udvalgsformand, næstformand i Danske Tandplejere 
Katja Ahm, Region Midtjylland
Anne-Sofie Andreasen,  Region Syddanmark
Lene Søby Jensen, Region Midtjylland 
Sandra Mastek, Region Hovedstaden
Susanne Jeppesen, Region Midtjylland

Studenterudvalget

Beskæftiger sig med tiltag der kan fremme lysten til at være studentermedlem og er bindeled til de studerende på de to uddannelsessteder, Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) ved Aarhus Universitet og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) ved Københavns Universitet.

Aml Saleh, SKT
Emma Rose Jacobsen, SKT
Garasey Nadarajah, IOOS