Fagpolitiske udvalg

Danske Tandplejeres fagpolitiske udvalg har fokus på forskellige områder.

Alle ordinære medlemmer og studentermedlemmer kan deltage i udvalgsarbejdet.

Danske Tandplejere har fire faste udvalg, se nedenfor. Derudover nedsættes ad hoc udvalg til forhandling af overenskomster for hhv. privat og offentligt ansatte tandplejere og til forhandling af privatpraktiserende tandplejeres overenskomst. 

Medlemmer til de fast udvalg vælges på møde i Repræsentantskabet hvert tredje år. Næste gang i 2023. Rekruttering til Studenterudvalget sker løbende, idet udvalgsmedlemmer udtræder af udvalget, når de dimitterer.

Forslag til behandling i udvalgene kan sendes til sekretariatet på info@dansktp.dk.

Fag og profession

Beskæftiger sig med tandplejernes efter- og videreuddannelse og sikkerheds- og arbejdsmiljøområdet.

Udvalgsformand vælges på konstituerende møde

Fabienne Leth, udvalgsformand, Region Sjælland
Elisabeth Gregersen, DTP-formand
Linette Kærholm Olsen, Region Sjælland
Michelle Scott, Region Sjælland
Tina Henriksen Larsen, Region Syddanmark
Gitte Stærke Pedersen, Region Hovedstaden

Kommunikationsudvalget

Beskæftiger sig med Danske Tandplejeres kommunikation, herunder initiativer der kan styrke medlemmernes engagement og loyalitet.

Elisabeth Gregersen, udvalgsformand i Danske Tandplejere 
Alice Kristensen, næstformand og udvalgsformand i Messeudvalget
Carina Løvstad, Region Sjælland
Liselotte Wenneke Salomonsen, Region Hovedstaden
Merete Valentinus, Region Hovedstaden
Nadia El Makhokhi, Region Hovedstaden

Messeudvalget

Planlægger og varetager aktiviteter på relevante messer og konferencer. 

Alice Kristensen, udvalgsformand, næstformand i Danske Tandplejere 
Katja Ahm, Region Midtjylland
Anne-Sofie Andreasen,  Region Syddanmark
Lene Søby Jensen, Region Midtjylland 
Sandra Mastek, Region Hovedstaden
Susanne Jeppesen, Region Midtjylland

Studenterudvalget

Beskæftiger sig med tiltag der kan fremme lysten til at være studentermedlem og er bindeled til de studerende på de to uddannelsessteder, Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) ved Aarhus Universitet og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) ved Københavns Universitet.

Aml Saleh, SKT
Emil Dissing Nielsen, SKT
Emma Rose Jacobsen, SKT
Adelina Gashi, IOOS
Garasey Nadarajah; IOOS