Lønberegner for offentligt ansatte tandplejere

Sundhedskartellet har udviklet en elektronisk lønberegner, der kan benyttes af alle medlemmer i Sundhedskartellet, der er ansat i regioner og kommuner. Med lønberegneren kan du også finde ud af, hvordan din løn ser ud som følge af overenskomstfornyelsen.

I lønberegneren kan du endvidere få svar på spørgsmål som: 

•    Hvad betyder et ændret timeantal for min løn?
•    Hvad giver et ekstra løntin?
•    Hvad vil et tillæg betyde for min løn?

Sundhedskartellets lønberegner

Lønforhandling for offentligt ansatte tandplejere