PFA Kritisk Sygdom og PFA Liv og basisulykkesforsikring hos RUNA

Er du i arbejde, så er du helt automatisk omfattet af gruppepensionsordning PFA Kritisk Sygdom og PFA Liv ifølge Danske Tandplejeres overenskomt og via din arbejdsgivers pensionsindbetalinger til PFA. Men i det øjeblik du ikke er i et ansættelsesforhold, skal du sørge for at give Danske Tandplejere besked, hvis du ønsker at være omfattet af PFA Kritisk Sygdom og PFA Liv.

  • PFA Liv: Sørg for dine nærmeste, når livet skal gå videre uden dig.
  • PFA Kritisk Sygdom: Et økonomisk tilskud kan gøre livet lettere i en svær tid. PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få udbetalt et beløb ved visse alvorlige sygdomme.

Som medlem af Danske Tandplejere er du også omfattet af basisulykkesforsikring hos Runa Forsikring. 

Du har endvidere adgang til at købe private forsikringer til en favorabel pris hos RUNA Forsikring, når du er medlem i Danske Tandplejere.

Husk at sørge for at du er med i PFA Kritisk Sygdom og PFA Liv

Du skal være opmærksom på PFA Kritisk sygdom og PFA Liv, hvis du udtræder af arbejdsmarkedet – enten for at gå på pension eller måske bare for en periode (fx ledighed). Dermed ophører din arbejdsgivers pensionsindbetalinger til PFA, og dermed er du ikke længere omfattet af PFA Kritisk Sygdom og PFA Liv, altså medmindre du giver Danske Tandplejere besked om, at du fortsat ønsker at være omfattet. 

Det vil ikke koste dig ekstra at være med i PFA Kritisk sygdom og PFA Liv. Det er Danske Tandplejere, der står for indbetalingerne til PFA. 

På listen nedenfor kan du se de forskellige grupper, som skal give Danske Tandplejere besked om, at de ønsker at være omfattet af PFA Kritisk sygdom og PFA Liv:

  • Ledig, inkl. i jobafklarings- og ressourceforløb
  • Sygemeldt på dagpenge
  • På efterløn
  • I fleksjob
  • Pensionist under 68 år
  • Uddannet tandplejer med under 7 måneders anciennitet

Tidsfrist

Udtræder du helt af arbejdsmarkedet (fx pension og efterløn), skal du kun give besked om gruppelivsordningen en gang. I de situationer, som er midlertidige, fx ledighed, skal Danske Tandplejere modtage besked løbende, dvs. senest den 1. i måneden forud for et kvartal.

Skriv til info@dansktp.dk med navn og angivelse af, hvilken gruppe du tilhører.