Udveksling af journaler

Tandplejeren må modtage relevante oplysninger til brug for en konkret behandling/diagnose fra patientens evt. tandlæge. Hvis du har brug for hele patientjournalen fra en tandlæge, kan journalen rekvireres af patienten ved, at patienten anmoder om aktindsigt.

På klinikker, hvor tandplejer og tandlæge arbejder sammen med hver sit ydernummer, må parterne læse i hinandens journaler i forbindelse med varetagelse af patientbehandlingen.

Se Vejledning om journalføring på det tandfaglige område under Love og regler