Udveksling af journaler

Man må ikke modtage hele journaler fra en anden faggruppe, men man må gerne modtage relevante oplysninger til brug for en konkret behandling/diagnose. Hele journalen kan rekvireres ved at anmode om aktindsigt. Tandplejeren kan gøre det på vegne af patienten ved hjælp af en fuldmagt. Efter tandlægen har modtaget anmodningen om aktindsigt og den underskrevne fuldmagt, skal tandlægen sende journalen indenfor 7 arbejdsdage.

Udkast til fuldmagt til aktindsigt

"Jeg giver hermed tandplejer XXX tilladelse til på mine vegne i henhold til sundhedslovens § 37 at anmode om aktindsigt i min fulde journal hos tandlæge YYY i den af tandplejeren angivne periode.”
 
Herefter kan du bede om aktindsigt i journalen, og vedlægge den underskrevne fuldmagt. Tandlægen skal fremsende den inden for 7 arbejdsdage.

Aktindsigt

Patienter har mulighed for at få aktindsigt i deres egen sundhedsfaglige journal. Aktindsigt kan gives ved at sende kopi af journalen elektronisk, men det kan også ske ved, at man udleverer en fysisk kopi, eller at man giver klienten adgang til gennemsyn af journalen. Aktindsigt må dog aldrig gives med ukrypteret mail. Patientoplysninger på mail skal altid være krypterede – både når det gælder mail til personens egen mailadresse, og når der er tale om røntgenbilleder. Røntgenbilleder er også omfattet af reglerne om personfølsomme data, idet et røntgenbillede indeholder personlige oplysninger om helbredsforhold. Et røntgenbillede kan derfor heller ikke forsvarligt sendes via ukrypteret e-mail til hverken patienten selv eller en anden sundhedsperson/klinik. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed fastslået i en konkret afgørelse. 

Kilde: Patienters journaler må ikke sendes med almindelig e-mail, Styrelsen for Patientsikkerhed, den 9. august 2017