Særlige fridage

For frihed/betaling på 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag gælder følgende bestemmelser:

  1. KL (alle kommuner i Danmark) med undtagelse af Københavns og Frederiksberg kommuner: Juleaftensdag og nytårsdag er fridage. Grundlovsdag og 1. maj er fridage fra kl. 12.00.
     
  2. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune: Juleaftensdag og nytårsaftensdag er normale tjenestedage, dog ydes der for tjeneste på juleaftensdag tillæg for forskudt arbejdstid fra kl. 16.00 (i stedet for normalt fra kl. 17.00).

    1. maj betragtes som søgnehelligdag. Grundlovsdag betragtes som søgnehelligdag fra kl. 12.00.