Kurser og arrangementer 'skræddersyet' til tandplejerne

Danske Tandplejere tilbyder en lang række kurser i løbet af året. Nogle kurser afholdes fast hvert år, mens andre er tilbagevendende over tid. Hvert år afholdes Tandplejernes Fagkonference i september og Efteruddannelseskurset i marts/april. Desuden afholdes forskellige erfa-kurser årligt. Det drejer sig fx om kurser inden for ortodonti og specialtandplejen og kurser for tillidsrepræsentanter.

Medlemsmøder afholdes hvert år i alle 5 regioner og byder både på faglige oplæg, videndeling, hygge med gode kolleger, nyheder fra fag og branche og lidt godt at spise.

Temadag for privatpraktisrende tandplejere og kursus i operativ cariesterapi er eksempler på tilbagevendende kurser.

Hvert andet år afholdes den populære fagforadag, hvor Danske Tandplejere faciliterer, at medlemmer kan mødes gratis i behagelig omgivelser og inspirere hinanden med faglige indlæg. 

Se aktuelle kurser og arrangementer