Studerende kan søge økonomisk støtte til praktikforløb i Danmark

Danske Tandplejeres studenterlegater bakker op om tandplejerstuderendes praktikforløb i Danmark. Det er ud fra et ønske om at give de studerende lyst og mulighed for at besøge 
arbejdspladser uden for storbyerne eller et stykke fra deres bopæl, men altså inden for landets grænser. Det besluttede Danske Tandplejeres hovedbestyrelse på sit møde i april 2023. 

Hvad kan der søges penge til?

Der kan søges om økonomisk støtte på op til 2.500 kroner til f.eks. transport- og boligudgifter forbundet med et praktikforløb længere væk fra egen bopæl. Legatudvalget kan uddele legater for i alt 20.000 kroner pr. år.

Næste ansøgningsfrist

Midlerne tildeles én gang årligt. Næste ansøgningsfrist er den 15. januar 2024 og omfatter praktikforløb i 2. halvår af 2023 og 1. halvår af 2024.

Motiveret, individuel ansøgning

For at få del i pengene skal Danske Tandplejeres legatudvalg modtage en motiveret, individuel ansøgning med beskrivelse af aktiviteten og overslag over forventede udgifter (budget). Til ansøgning benyttes ansøgningsskema nederst på siden.  

Udbetaling af pengene

Man er ikke garanteret støtte eller et bestemt beløb, når man ansøger. Pengene udbetales mod fremvisning af dokumentation af udgifterne (kvitteringer).

Krav til ansøgning

  • Ansøgninger skal formuleres individuelt. Der kan ikke søges som gruppe. Undgå at copy/paste ansøgninger gruppevis.
  • Ansøger bedes begrunde valg af praktiksted og gerne perspektivere i forhold til tandplejernes faglighed – og eventuelt i forhold til befolkningen eller befolkningsgrupper og samfundsudviklingen.
  • Det forventes, at modtagere af legat vender tilbage med nogle billeder og lidt tekst, som Danske Tandplejere kan vælge eventuelt at benytte i foreningens medier.

Legatudvalget

Legatudvalget består af to erfarne tandplejere med næstformand Alice Kristensen og tandplejer John Bach.

Udvalget tager stilling til fordeling af pengene i forhold til de indkomne ansøgninger.

Log ind for at søge om penge

Indtast din e-mail og kodeord her for at logge ind på websitet:

Glemt adgangskode - klik her og få adgang til at nulstille din adgangskode.