Studerende kan søge penge til aktiviteter i uddannelsesforløbet

Danske Tandplejeres studentermedlemmer kan søge økonomisk støtte til sundhedsfremmende projekter samt ophold i udlandet i tilknytning til uddannelsen, dvs. praktik eller udvekslingsophold.

Midlerne tildeles én gang årligt.  

Der er 20.000 kroner i puljen pr. år, og der kan højst tildeles 2.000 kroner pr. projekt og 2.500 kroner pr. person til et ophold i udlandet (praktik eller udveksling).' 

Legatudvalget består af tre erfarne tandplejere med næstformand Alice Kristensen og John Bach.

Ansøgning og betingelser

  • Ansøgninger skal sendes individuelt. Der kan ikke søges som gruppe.
  • For at få del i pengene skal Danske Tandplejeres legatudvalg modtage en motiveret ansøgning med beskrivelse af aktiviteten og overslag over forventede udgifter (budget).
  • Ansøger bedes begrunde valg af aktivitet og perspektivere denne i forhold til tandplejernes faglighed – og gerne i forhold til befolkningen eller befolkningsgrupper og samfundsudviklingen.
  • Ansøgning mærkes "Studenterlegat".
  • Pengene udbetales mod fremvisning af dokumentation af udgifterne (kvitteringer).
  • Det forventes, at modtager af legat vender tilbage med nogle billeder og lidt tekst, som Danske Tandplejere kan vælge eventuelt at benytte i foreningens medier.

Næste ansøgningsfrist er den 12. januar 2022.

Ansøgning sendes til info@dansktp.dk mærket "Studenterlegat 2022".