Studerende kan søge penge til aktiviteter i uddannelsesforløbet

Næste ansøgningsfrist er den 12. januar 2022

Som studentermedlem kan du søge økonomisk støtte til aktiviteter, sundhedsfremmende projekter eller ophold i udlandet i tilknytning til dit uddannelsesforløbet, dvs. praktik eller udvekslingsophold. 

Der er 20.000 kroner at gøre godt pr. år, og der kan højst tildeles 2.000 kroner pr. projekt og 2.500 kroner pr. person til et ophold i udlandet (praktik eller udveksling). 

Man er ikke garanteret støtte eller et bestemt beløb, når man ansøger. Pengene udbetales mod fremvisning af dokumentation af udgifterne (kvitteringer).

Ansøgning og betingelser

  • Aktiviteten skal indgå som en formel del af uddannelsesforløbet. Aktiviteter i forbindelse med frivilligt arbejde kan ikke opnå støtte.
  • Ansøgninger skal sendes individuelt. Der kan ikke søges som gruppe.
  • Ansøger bedes begrunde valg af aktivitet og perspektivere denne i forhold til tandplejernes faglighed – og gerne i forhold til befolkningen eller befolkningsgrupper og samfundsudviklingen.
  • Det forventes, at modtager af legat vender tilbage med nogle billeder og lidt tekst, som Danske Tandplejere kan vælge eventuelt at benytte i foreningens medier.

For at få del i pengene skal Danske Tandplejeres legatudvalg modtage en motiveret ansøgning med beskrivelse af aktiviteten og overslag over forventede udgifter (budget). Til ansøgning benyttes ansøgningsskema på Danske Tandplejeres hjemmeside.

Legatudvalget

Legatudvalget består af to erfarne tandplejere med næstformand Alice Kristensen og tandplejer John Bach.

Udvalget tager stilling til fordeling af pengene i forhold til de indkomne ansøgninger.