Beregn din timeløn (privatansat)

I formularen nedenfor kan du hurtigt og nemt udregne din timeløn som privatansat tandplejer. Brug timelønnen til at se, hvordan du er placeret i forhold til dine tandplejerkolleger ved at bruge Danske Tandplejeres lønstatistikker for privatansatte tandplejere. Måske er det tid til en lønforhandling? 

Lønforhandling for privatansatte tandplejere 


0
kr. i timen.

*Din bruttoløn kaldes typisk ”Gage”, ”Månedsløn” eller ”Ferieberettiget Løn”. 

** Medregn kun de timer, som indgår i din arbejdstid. Hvis du eksempelvis ikke får betalt din frokostpause, skal du ikke medregne dine frokostpauser, når du skal beregne din timeløn.

Fremgangsmåde ved beregning

  • Dividér din månedsløn* med 4,3332 for at få din ugentlige løn.
  • Dividér din ugentlige løn med dit ugentlige timeantal, så du får din timeløn.

* Det er bruttolønnen fra lønsedlen, der tages udgangspunkt i. Eget pensionsbidrag er dermed medregnet, mens arbejdsgivers pensionsbidrag og feriepenge ikke er medregnet.

Eksempel

En tandplejer har en månedsløn på 38.000 kroner og arbejder 35 timer om ugen. 

38.000 kroner / 4,3332 = 8.769,50 kroner (tandplejerens ugeløn) 

Herefter divideres ugelønnen med det ugentlige timetal: 
8.769,50 kroner / 35 timer = 250,56 kroner i timen