Passivt medlemskab med/uden forsikringer

Passivt medlemskab kan kun opnås af tandplejere, som arbejder uden for tandplejerens erhvervsområde og/eller overenskomstområde, dvs. arbejder i udlandet eller ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. Passivt medlemskab kan vælges med eller uden de forsikringer, der gælder for ordinære medlemmer og studentermedlemmer.

Tandplejere på barsels- eller forældreorlov eller på ledighedsdagpenge efter dagpengelovens regler betragtes som tilknyttet arbejdsmarkedet.

Som passivt medlem modtager du medlemsbladet Tandplejeren og har adgang til foreningens medlemsgrupper på facebook.