Samarbejdet mellem leder og TR

Forhandlingsfællesskabet har sammen med KL udarbejdet nyt materiale om MED og samarbejdet mellem leder og TR.

Materialet er opfølgning på KL og Forhandlingsfællesskabets arbejde med fokus på den danske model i kommunerne. Formålet med materialet er bl.a. at formidle værdien af, mulighederne i samt rammerne for MED- og leder-TR-samarbejdet på en let tilgængelig måde.

MED-håndbog 2021 - Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår?

Det er I selv med til at bestemme.

Med KL og Forhandlingsfællesskabets fælles vejledning 2021.

Download

Guide til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne

Hvad går det ud på? Hvordan får man indflydelse? Og hvorfor er samarbejdet til gavn for alle?

Formålet med denne pjece er at give en forståelse for MED-systemet og partssystemet (samarbejdet mellem TR og leder) på en let tilgængelig måde. Desuden er hensigten at tydeliggøre formål, roller og indhold i MED-systemet og i TR-leder samarbejdet – herunder hvordan de to samarbejdsformer adskiller sig fra hinanden.

Download

Plakat om MED

I tilknytning til guiden til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne er der udarbejdet en plakat, hvor det overordnede formål med MED-systemet beskrives helt kort.

Idéen med plakaten er, at den kan give medarbejdere, der ikke er en del af MED-systemet, et indblik i, hvad MED-systemet arbejder med, og hvordan det har relevans for medarbejderen selv og arbejdspladsen som helhed. Tanken er, at man lokalt kan printe plakaten og hænge den op på arbejdspladsen.

Download

Hvis I vil ændre i MED-aftalen

Formålet med denne pjece er at sætte fokus på, hvordan hovedudvalget kan justere og tilpasse MED-systemet eller ændre på de indholdsmæssige rammer i samarbejdet.

I pjecen beskrives, hvilke muligheder hovedudvalget har for at arbejde med kommunens MED-aftale og opmærksomheden styrkes på forskellige muligheder for at organisere MED-samarbejdet og MED-strukturen. Det er også beskrevet i hvilke situationer der kan hhv. skal nedsættes et forhandlingsorgan.

Den primære målgruppe for denne pjece er medlemmer af hovedudvalgene.

Download