Fagblad og nyhedsmedier

Danske Tandplejeres fagblad Tandplejeren udkommer 6 gange årligt.

Danske Tandplejeres digitale nyhedsbreve er rettet mod medlemmer. Men alle er velkomne til at abonnere på kursus | nyt.

Som medlem af Danske Tandplejere kan du tilmelde dig en eller flere facebookgrupper, hvor du kan orientere dig og være i dialog med andre medlemmer, foreningens fagpolitikere og Danske Tandplejeres sekretariat.