Ferie

Med ferieloven pr. 1. september 2020, har alle lønmodtagere ret til samtidighedsferie. Det betyder, at du optjener og afholder din ferie inden for samme periode. 

  • Du optjener 2,08 feriedage pr. måned svarende til 5 uger eller 25 feriedage pr. år. Du kan holde ferien allerede måneden efter, at du har optjent den.
  • Du optjener ferie fra 1. september til 31. august året efter. Altså er optjeningsperioden på 12 måneder.
  • Du kan afholde din ferie fra 1. september i optjeningsåret til 31. december året efter. Du har derfor 16 måneder til at holde ferien (ferieafholdelsesperioden).
  • Den nye ferielov vedrører ikke dine feriefridage / 6. ferieuge. Feriefridagene har du ret til i henhold til Danske Tandplejeres overenskomst.
  • Varsling af ferien er 3 måneder for hovedferien og mindst 1 måned for anden ferie. Du har krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september.

Du har ret til 25 feriedage om året

Uanset hvor mange timer, du arbejder, optjener du ret til 25 feriedage om året.

Da optjeningen ikke er afhængig af, hvor meget du arbejder, skal det udlignes, når du holder ferie. Hvis du eksempelvis arbejder tre dage om ugen, skal de to ugentlige arbejdsfrie dage indgå i ferieregnskabet, når du holder ferie.

Det betyder, at der i de fem ugers ferie skal indgå ti arbejdsfrie dage. Når du holder ferie på en arbejdsdag bruger du derfor 1,67 feriedag (5/3).

Hvis du normalt arbejder tre dage om ugen, og du ønsker at holde en ferieuge, ser regnestykket således ud:

3 x 1,67 = 5 feriedage

Ferietillægget på 1% udbetales to gange årligt

  • 1. udbetaling skal komme med lønnen for maj måned, som dækker over ferietillæg fra perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 – altså optjent over 9 måneder.
  • 2. udbetaling skal komme med lønnen for august måned, som dækker over ferietillæg fra perioden fra 1. juni til 31. august 2021 – altså optjent over 3 måneder.

I stedet for at udbetale ferietillægget to gange årligt kan arbejdsgiver vælge at udbetale ferietillægget løbende, når du som medarbejder afholder ferie. De færreste arbejdsgivere udbetaler løbende. Du bør derfor været opmærksom på, om du får ferietillægget udbetalt på din lønseddel for maj måned og igen på august lønsedlen.

Erstatningsferie

Indtast din e-mail og kodeord her for at logge ind på websitet:

Glemt adgangskode - klik her og få adgang til at nulstille din adgangskode.