Ferie

Med ferieloven pr. 1. september 2020, har alle lønmodtagere ret til samtidighedsferie. Det betyder, at du optjener og afholder din ferie inden for samme periode. 

  • Du optjener 2,08 feriedage pr. måned svarende til 5 uger eller 25 feriedage pr. år. Du kan holde ferien allerede måneden efter, at du har optjent den.
  • Du optjener ferie fra 1. september til 31. august året efter. Altså er optjeningsperioden på 12 måneder.
  • Du kan afholde din ferie fra 1. september i optjeningsåret til 31. december året efter. Du har derfor 16 måneder til at holde ferien (ferieafholdelsesperioden).
  • Den nye ferielov vedrører ikke dine feriefridage / 6. ferieuge. Feriefridagene har du ret til i henhold til Danske Tandplejeres overenskomst.
  • Varsling af ferien er 3 måneder for hovedferien og mindst 1 måned for anden ferie. Du har krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september.

Se også ferie som nyuddannet i sommeren 2019

Du har ret til 25 feriedage om året

Uanset hvor mange timer, du arbejder, optjener du ret til 25 feriedage om året.

Da optjeningen ikke er afhængig af, hvor meget du arbejder, skal det udlignes, når du holder ferie. Hvis du eksempelvis arbejder tre dage om ugen, skal de to ugentlige arbejdsfrie dage indgå i ferieregnskabet, når du holder ferie.

Det betyder, at der i de fem ugers ferie skal indgå ti arbejdsfrie dage. Når du holder ferie på en arbejdsdag bruger du derfor 1,67 feriedag (5/3).

Hvis du normalt arbejder tre dage om ugen, og du ønsker at holde en ferieuge, ser regnestykket således ud:

3 x 1,67 = 5 feriedage

Ferietillæg

Ferietillægget udgør 1% af lønnen. I forhold til udbetalingstidspunktet har din arbejdsgiver to muligheder:

  1. Du kan få udbetalt ferietillægget for de første ni måneder med din løn for maj måned og for de resterende tre måneder med din løn for august, eller
  2. Du kan få ferietillægget udbetalt samtidig med, at din ferie begynder.