Retten til  tre kursusdage årligt

Ifølge Danske Tandplejeres overenskomst med Tandlægeforeningen har du som privatansat tandplejer ret til 3 dages betalt efteruddannelse om året, når du har været ansat i mere end 6 måneder på klinikken.

Det er arbejdsgiver, som skal betale for transport, opholdsudgifter, deltagergebyr og undervisningsmateriale i forbindelse med din efteruddannelse. Som udgangspunkt, skal kurser foregå inden for normal arbejdstid. Hvis et kursus ligger uden for arbejdstiden, kan det aftales, at arbejdsgiver kompenserer for den medgåede uddannelsestid. Vær opmærksom på, at aftale om kompensation skal indgås skriftligt før kurset og på en særlig blanket: Aftale om deltagelse i uddannelse.

Overførsel af kursusdage

Hvis du ikke når at bruge dine kursusdage, kan du aftale med din arbejdsgiver, at de bliver overført til næste år.

Brug skema til registrering af efteruddannelsesdage 

Ikke-afholdte kursusdage

Ikke-afholdte kursusdage kan udbetales med lønnen i december måned, hvis arbejdsgiveren har afvist kursusønsker. Det er tandplejerens ansvar i løbet af året at efterspørge og foreslå kurser, som tandplejeren ønsker at deltage i.

Det betyder, at hvis du ikke har anmodet din arbejdsgiver om at komme på kursus, så kan du ikke få udbetalt ikke-afholdte kursusdage.