Pension

For kommunalt ansatte tandplejere oprettes en pensionsordning hos PFA pension med virkning fra ansættelsen. Det er arbejdsgiver, der betaler pensionsbidraget, som for kommunalt ansatte tandplejere er 14,40%.

Hvis du er ansat i den kommunale tandpleje eller i en region, har du mulighed for at indbetale mere i pension. Du kan ovenikøbet spare penge i skat, når du indbetaler mere. Du får nemlig skattefradrag for dine indbetalinger til pension.

Delpension - er en gradvis nedtrapning fra arbejdsmarkedet noget for dig?

Er du ansat i kommune, stat eller region har du som en del af din overenskomst mulighed for at gå på delpension og dermed gradvist trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. 

Læs mere