Medarbejdere

Danske Tandplejeres sekretariat kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 10 og 15 på tlf. 8230 3540 eller ved at skrive til info@dansktp.dk.

Mikkel Dalsgaard, sekretariatschef

Ledelse, ekstern kontakt til politikere og samarbejdspartnere, økonomi, politikudvikling, generelle forhold

Tine Tousgaard

Interessevaretagelse, politikudvikling, uddannelse og forskning

Kristine Hedegaard, juridisk konsulent

Juridisk rådgivning, løn/lønforhandling og ansættelsesforhold

Robert Barrit Sørensen

Juridisk rådgivning, løn/lønforhandling og ansættelsesforhold

Pia Toftbjerg, økonomi- og kursuskonsulent

Kurser, indmeldelser, kontingenter, bestilling af emblem og navneskilt

Pia Fabienke, medlemsblad og medier

Artikler og nyheder til Tandplejeren, nyhedsbreve, hjemmesider, SoMe, job- og kursusannoncer