Medarbejdere

Danske Tandplejeres sekretariat kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 10 og 15 på tlf. 8230 3540 eller ved at skrive til info@dansktp.dk.

Mikkel Dalsgaard, sekretariatschef

Ledelse, ekstern kontakt til politikere og samarbejdspartnere, økonomi, politikudvikling, generelle forhold

Camilla Hjorth Weber

Politisk konsulent, interessevaretagelse og politikudvikling

Louise Stougaard Sundell

Interessevaretagelse og politikudvikling, ekstern kommunikation og udvikling af kurser

Kristine Hedegaard, juridisk konsulent

Juridisk rådgivning, løn/lønforhandling og ansættelsesforhold

Robert Barrit Sørensen

Juridisk rådgivning, løn/lønforhandling og ansættelsesforhold

Jakob Ørum Jørgensen

Juridisk rådgivning, løn/lønforhandling og ansættelsesforhold

Pia Toftbjerg, økonomi- og kursuskonsulent

Kurser, indmeldelser, kontingenter, bestilling af emblem og navneskilt

Pia Fabienke, medlemsblad og medier

Artikler og nyheder til Tandplejeren, nyhedsbreve, hjemmesider, SoMe, job- og kursusannoncer