Medarbejdere

Danske Tandplejeres sekretariat kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 10 og 15 på tlf. 8230 3540 eller ved at skrive til info@dansktp.dk.

Mikkel Dalsgaard, sekretariatschef

Ledelse, ekstern kontakt til politikere og samarbejdspartnere, økonomi, politikudvikling, generelle forhold

Camilla Hjorth Weber

Politisk konsulent, interessevaretagelse og politikudvikling

Kristine Hedegaard, juridisk konsulent

Juridisk rådgivning, løn/lønforhandling og ansættelsesforhold

Robert Barrit Sørensen

Juridisk rådgivning, løn/lønforhandling og ansættelsesforhold

Pia Toftbjerg, økonomi- og kursuskonsulent

Kurser, konferencer, indmeldelser, kontingenter, bogholderi, bestilling af emblem og navneskilt

Pia Fabienke, medlemsblad og medier

Artikler og nyheder til medlemsbladet Tandplejeren og nyhedsbreve, ledige stillinger og kursusannoncer