Kørselsgodtgørelse for fagpolitikere og tandplejere i tillidshverv

Danske Tandplejere dækker transportudgifter i Danmark til kurser/møder i forbindelse med tillidshverv og fagpolitiske aktiviteter, hvor deltagelse på forhånd er aftalt med Danske Tandplejere. For at få refunderet udlæg, skal du udfylde formularen nedenfor, hvor du kan vedhæfte relevant dokumetation/bilag.

Formularen skal være sekretariatet i hænde senest 3 måneder efter mødedeltagelsen.

Med mindre andet er aftalt med sekretariatet, skal der anvendes den billigst mulige transport dvs. tog eller bus. Deltagerne opfordres til at bestille i så god tid, at der kan opnås størst mulig rabat som fx orange billetter til tog.

Ved samkørsel med mindst 2 medlemmer kan kørsel i bil anvendes efter forudgående aftale med sekretariatet. For kørsel i egen bil ydes godtgørelse efter Danske Tandplejeres regler (2020 1,96 kroner pr. kilometer).

Log ind for at udfylde formular

Indtast din e-mail og kodeord her for at logge ind på websitet:

Glemt adgangskode - klik her og få adgang til at nulstille din adgangskode.