Diplomuddannelsen i Oral Helse

Diplomuddannelsen i Oral Helse er videreuddannelse på bachelorniveau, som styrker fagligheden og giver indsigt i ny viden og forskning. 

Målet med Diplomuddannelse i oral helse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage højt kvalificerede funktioner og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for de områder af tandplejen som uddannelsens moduler omfatter. Uddannelsens formål retter sig mod udvikling af enten specialistforståelse, et bredere/udvidet perspektiv eller en ny faglig kompetence. Endvidere er formålet at kvalificere den enkelte til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder.

Modulerne kan kombineres med moduler fra andre sundhedsfaglige diplomuddannelser. 

Har du ældre patienter i omsorgstandplejen eller i privat praksis? Så kan diplommodulet "Omsorgstandpleje" være noget for dig!

Modulet i parodontologi giver dig  faglig sikkerhed i alle parodontalbehandlingens faser! 

Uddannelsen udbydes som enkeltmoduler ved Aarhus Universitet.

Læs tandplejer Helle Kolbys artikel om Diplomuddannelsen i Oral Helse

Mere information

Søg penge til din uddannelse

To gange om året har du som medlem mulighed for at søge penge til din videreuddannelse på diplomniveau.

Søg penge til videreuddannelse