Graviditet

Hvis du er gravid, skal du give din arbejdsgiver meddelelse herom senest 3 måneder før forventet fødsel. Samtidig skal arbejdsgiver have besked om, hvorvidt du vil benytte retten til fravær før fødslen, og hvornår denne orlov påbegyndes. Tidspunkt for forventet fødsel skal dokumenteres, f.eks. ved kopi af oplysninger i vandrejournal eller lignende.

Moren har ret til fravær med sædvanlig løn i 8 uger før forventet fødsel, heraf kan arbejdsgiver få refusion fra det tidspunkt, hvor det skønnes, at der er 4 uger til forventet fødsel, og dagpengeretten starter. Er der fremkommet flere terminsdage, er det dén, der er fremkommet ved scanning, som skal bruges. Ved planlagt kejsersnit er det datoen for dette.

Hvis faren vil holde sine 2 ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen, skal dette varsles 4 uger før forventet fødsel.