Vedtægter

I Danske Tandplejeres vedtægter kan du orientere dig om foreningens fagpolitiske struktur og medlemsdemokrati.

Danske Tandplejeres vedtægter er sidst revideret på møde i Repræsentantskabet i november 2023.