Love og regler

Udvidelse af tandplejernes autorisationsområde

Alle partier stemte for, da Folketinget den 28. maj 2020 vedtog en lovændring, der slår fast, at tandplejere må udføre fissurforsegling og fluoridbehandling selvstændigt uden delegation. 

Læs mere

Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje

Det risikobaserede tilsyn - tilsyn med behandlingssteder

Hold dig orienteret på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Røntgen og strålebeskyttelse

I foråret 2018 vedtog Folketinget "Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)". Senere fulgte udstedelse af to bekendtgørelser "Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse" (BEK nr. 84 af 2. februar 2018) og ”Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer" (BEK nr. 86 af 2. februar 2018). Med dette ophæves samtidig flere tidligere love og en lang række tidligere bekendtgørelser. Den nye lov og bekendtgørelserne samler love og regler samtidig med, at der er en del nyheder, som du kan orientere dig om i dit medlemsblad i september 2018.

Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (BEK nr. 669 af 1. juli 2019)

Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer (BEK nr. 671 af 1. juli 2019)

Modtage- og statuskontrol for digitale ortopantomografer og cephalostater, 2018

Intraorale røntgenoptagelser (Sundhedsstyrelsens vejledning, november 2019)
Anvendelse af røntgenstråling i odontologisk praksis