Pension

Med Danske Tandplejeres overenskomst med Tandlægeforeningen er du som privatansat tandplejer sikret en fast månedlig indbetaling til din pensionsordning PFA Plus. Pensionsbidraget udgør en procentdel af bruttolønnen og indbetales af arbejdsgiveren til PFA Pension samtidig med, at lønudbetalingen finder sted.

Privatansatte tandplejere er først omfattet af pensionsordningen, når de har været beskæftiget som tandplejer i 6 måneder. Herefter er det samlede pensionsbidrag på 18% af bruttolønnen (fra 1. april 2011). Egetbidraget udgør en tredjedel (6%) af det samlede pensionsbidrag, mens arbejdsgiveren betaler de resterende to tredjedele (12%). Dette gælder frem til og med maj måned.

Pr. 1. juni 2023 skal du være opmærksom på omlagt pension, som giver 2% mere på din løn. I dag betaler du selv 6% af din løn ind til din pension. Fra den 1. juni 2023 sænkes dit eget bidrag til pension til 4%, mens din arbejdsgivers bidrag øges med de 2% til et bidrag på 14%. Den samlede procent, som indbetales til din pensionsordning fortsætter således med at være 18% af din løn, mens du får en større del af din løn til dig selv hver måned.

Vær opmærksom på, at bidragene kan være anderledes, hvis du har forhandlet dig til et ekstra pensionsbidrag, herunder fx at arbejdsgiveren betaler hele pensionsbidraget.

Det beløb, der indbetales til pension, vil stige som følge af de overenskomstmæssige lønstigninger, fordi pensionsbidraget beregnes som en procentdel af lønnen.

Du har til enhver tid mulighed for at forhøje dit eget pensionsbidrag i overensstemmelse med pensionsaftalerne mellem PFA og Danske Tandplejere

Er du i tvivl om dine pensionsindbetalinger, så kontakt PFA på tlf. 39 17 60 19

Husk at tjekke dine pensionsindbetalinger

På din lønseddel kan du se, hvad din arbejdsgiver indbetaler til din pension samt dit egetbidrag. Tjek om procentsatsen og pensionsbeløbet stemmer med det, der er aftalt i din overenskomst. Hvis du er privatansat og har forhandlet dig til et ekstra pensionsbidrag, skal du naturligvis tjekke, at tallene svarer til det aftalte.

Hvis det er svært at gennemskue, er du velkommen til at kontakte Danske Tandplejeres juridiske konsulenter.

Når du er på barsel, har du ret til et ekstra pensionsbidrag

Indtast din e-mail og kodeord her for at logge ind på websitet:

Glemt adgangskode - klik her og få adgang til at nulstille din adgangskode.