Nyuddannet / dimittend

På denne side har vi samlet en række informationer, som skal være med til at give dig en god start på dit arbejdsliv. Hvis du ikke finder svar på et spørgsmål, så tøv ikke med at ringe til os.

De juridiske konsulenter er klar til at hjælpe dig alle hverdage mellem kl. 10 og 15 på tlf. 82 30 35 40. Du kan også skrive til info@dansktp.dk.

Kære nye tandplejerkollega

Tandplejernes formand Elisabeth Gregersens tale til sine nye tandplejerkollegaer på årgang 2020.


 

Her kan du læse privatansat tandplejer Fabienne Leth-Petersens bedste råd til dig.


 

Her kan du læse tandplejer og driftsleder Irene Holk Lunds bedste råd til dig. Irene er kommunalt ansat.


 

Om privat ansættelse

Hvad skal jeg tjene?

Som privatansat tandplejer på fuldtid er du med overenskomsten mellem Danske Tandplejere og Tandlægeforeningen sikret en minimalløn på  28.251,65 kroner pr. 1. april 2019. Det svarer til en timeløn på 176,22 kroner. 

Provision eller ej?

Bliv ansat med en fast løn. Det giver dig tryghed, at du får det samme beløb ind på kontoen hver måned. Hvis du ønsker at blive provisionslønnet, er det en god idé at få provisionen ved siden af en fast løn, så du er mindre følsom over for udsving i din månedlige omsætning. Derudover er det en fordel, hvis du kan få provision af hele din omsætning, og ikke kun af den del af din omsætning som ligger over et givent beløb.

Lønstigning - hvornår?

Mange nyuddannede tandplejere får i deres første job minimallønnen. Vi anbefaler, at du efter omkring tre måneders ansættelse igen forhandler løn med din arbejdsgiver. Det kan derfor være en god idé at få skrevet ind i kontrakten, at du har ret til en lønforhandlingssamtale efter tre måneders ansættelse. Vær opmærksom på, at en lønforhandlingssamtale ikke nødvendigvis er ensbetydende med en lønstigning. 

Kommunal ansættelse

Hvad skal jeg tjene?

Månedslønnen består af en grundløn samt tillæg. Herudover kan gives resultatløn. Grundlønnen afhænger af beskæftigelsesancienniteten. En tandplejer aflønnes på løntrin 4, indtil tandplejeren har 4 års sammenlagt beskæftigelse. Tandplejere med 4 års beskæftigelse eller mere aflønnes med løntrin 5.

Lønstigning - hvornår?

Som kommunalt ansat tandplejer er det Danske Tandplejere, der forhandler din løn. Danske Tandplejere har så at sige forhandlingsretten, hvilket er fastsat i din overenskomst. Det betyder helt konkret, at din løn forhandles af en forhandlingskonsulent fra Danske Tandplejere og din leder. Hvis du har en tillidsrepræsentant, er det dog tillidsrepræsentanten, der forhandler. 

Omsorgsdage

Er du ansat i en kommune, har du ret til to omsorgsdage med fuld løn for hvert barn om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Dagene kan afholdes enten som hele eller halve dage, og du skal varsle arbejdsgiver om afholdelse af omsorgsdage, så tidligt som muligt.

Få ret til dagpenge: Skift status fra studerende til nyuddannet hos a-kassen FTFa

Uanset om du står med et job på hånden eller er ledig, når du er færdig med din uddannelse som tandplejer, skal du huske at melde dig ind i a-kassen FTFa. Det skal du gøre senest 14 dage efter din sidste eksamen. Er du allerede medlem, skal du i stedet sørge for at skifte status fra studerende til nyuddannet. Det er vigtigt at overholde tidsfristen, så får du nemlig dagpengeret, som du kan bruge nu, eller hvis du bliver ledig inden for de næste to år.

Læs mere

Du skal selv søge autorisation

Selv om du har fået eksamensbeviset, må du ikke arbejde som tandplejer uden at have en autorisation. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, som tildeler autorisation, går der 2-3 hverdage, fra styrelsen modtager din ansøgning, til at du modtager din autorisation og er registreret i autorisationsregisteret på styrelsens hjemmeside. Før autorisation kan udstedes, skal styrelsen forinden modtage lister over nyuddannede tandplejere fra de to uddannelsessteder, men når listerne er modtaget i styrelsen, tager sagsbehandlingen altså kun få dage.  For de tandplejere, der starter i job allerede 1. juli, kan der gå nogle få dage før, at de har autorisationen på plads, og det betyder, at der kan være nogle få dage, hvor man ikke har adgang til at arbejde under egen autorisation og i stedet må betragtes som medhjælp.

Mere om autorisation

Jobannoncer og hjælp til jobsøgning

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet job|nyt, vil du hver uge modtage nye jobannoncer direkte pr. mail. 

Du kan også til enhver tid finde oversigt over alle jobannoncer Danske Tandplejere.

Du kan få lynhurtig hjælp til din jobansøgning hos FTFa, som er den a-kasse, som Danske Tandplejere anbefaler. Som medlem af FTFa kan du få sparring på dit cv og ansøgning indenfor 24 timer på hverdage. 

Kurser for tandplejere - tilmeld dig nyhedsbrevet

Det er vigtigt, at du holder dine kompetencer og faglige udvikling vedlige. Som privatansat har du ret til 3 årlige kursusdage efter et halvt års ansættelse ifølge overenskomsten. For offentligt ansatte aftales videreuddannelse lokalt.  

Danske Tandplejeres uddannelsesfond stiller årligt 100.000 kroner til rådighed til medlemmers efteruddannelse. 

Med nyhedsbrevet kursus|nyt bliver du orienteret om aktuelle kurser og arrangementer for tandplejere.

Tilmeld dig kursus|nyt

Ferie som nyuddannet

Vi har fået ny ferielov, som træder i kraft 1. september 2020. Den betyder, at ferien afvikles samtidig med, at den optjenes, hvorimod vi tidligere skulle arbejde i op til 16 måneder, før vi kunne holde ferie med løn. For dig som nyuddannet, giver den nye ferielov altså adgang til hurtig betalt ferie.

Læs mere

Få altid en kopi af din ansættelseskontrakt

Uden en ansættelseskontrakt er det meget vanskeligt at gøre krav gældende og løse eventuelle konflikter med arbejdsgiveren.  Det er derfor vigtigt, at du sørger for at få en kopi af din kontrakt, som du og din arbejdsgiver har underskrevet. Inden du skriver under på din kontrakt, er du altid velkommen til at sende den til Danske Tandplejere – så gennemgår vi den for dig. De juridiske konsulenter bestræber sig på at vende tilbage med kommentarer hurtigst muligt. 

Ifølge overenskomsten skal din arbejdsgiver senest en måned efter, at du er startet på jobbet, give dig en kontrakt. Danske Tandplejere anbefaler dog, at du først starter på et nyt job, når du har fået udleveret en ansættelseskontrakt.

Send din ansættelseskontrakt til info@dansktp.dk

Hvis du ansættes i et barselsvikariat

Så husk at få din arbejdsgiver til at skrive i din kontrakt, hvilken dato barselsvikariatet ophører. Ofte kender arbejdsgiverne ikke den nøjagtige dato for, hvornår den tandplejer, der er på barsel, kommer tilbage. Derfor skriver nogle arbejdsgivere: ”Barselsvikariatet ophører, når tandplejer x, der er på barsel, kommer tilbage”. Det kan give anledning til forskellige udfordringer, hvis man ikke kender datoen for, hvornår ansættelsesforholdet ophører. 

Tjek din lønseddel

Din lønseddel er din kvittering for, at din arbejdsgiver har udbetalt den løn, I har aftalt, og trukket den lovpligtige skat af lønnen. Der er derfor god grund til at tjekke og gemme sin lønseddel.

Hver måned bør du tjekke dine lønsedler for at sikre, at du får udbetalt den løn, der er aftalt i din kontrakt. Bed din arbejdsgiver om at opdele din løn i henholdsvis den overenskomstmæssige løn og i personlige tillæg, så du kan se, hvordan lønnen er sammensat på din lønseddel. På den måde bliver det lettere for dig at se, om du får udbetalt den løn, I har aftalt.

Dit medlemskab og kontingent i Danske Tandplejere

Husk at du som dimittend får juli kvartal til studenterpris. Fra oktober kvartal overgår du automatisk til ordinært kontingent.

Hvis du ikke får job efter endt uddannelse/er fuldtidsledig, kan du ansøge om nedsat kontingent. Som fuldtidsledigt medlem betaler du dermed 50% af prisen på et ordinært medlemskab. For at få nedsat kontingent i oktober kvartal, skal du senest den 1. september sende dokumentation om ledighed til info@dansktp.dk. Dokumentation skal sendes forud for hvert kvartal. 

Fagemblem og navneskilt

Brug fagemblemet og et navneskilt på klinikken som et professionelt statement, der vidner om din gode uddannelse og dine sundhedsprofessionelle  kompetencer, og alt det, du fagperson kan tilbyde dine patienter. Det er vigtigt, at patienterne ved, at du er tandplejer. Det er i situationen og behandlingsforløbet, at vi gør indtryk og en forskel. Vis dit fag frem med emblemet i sølv og emalje.

Læs mere

Snyd ikke dig selv for vigtig information

Når du har fået et job, så sørg for at registrere, hvem der er din arbejdsgiver på Din profil her på Danske Tandplejeres hjemmeside. Dermed modtager du de nyheder og informationer, som sendes specifikt til henholdsvis privat ansatte og offentligt ansatte tandplejere. Det gælder undersøgelser, statistikker, information om overenskomster, lønstigninger, nye regler m.v.

Se hvordan