Nyuddannet tandplejer

Danske Tandplejere er dit faglige fællesskab, som er med dig, når du går fra studieliv til arbejdsliv. Vi hjælper dig med en god start på dit arbejdsliv ved blandt andet at give dig information om dine jobmuligheder, ansættelsesforhold og løn og meget andet.

Her kan du læse om:

  • Din mulighed for dagpenge
  • Privatansat - løn og vilkår
  • Kommunalt ansat - løn og vilkår
  • Ansættelseskontrakt
  • At søge autorisation som tandplejer

og få inspiration fra andre dimittender og tandplejere til din jobsøgning.

Husk du også altid kan kontakte os på telefonen (82 30 35 40) eller mail (info@dansktp.dk).

Vidste du, at du som medlem kan få hjælp af Danske Tandplejeres juridiske konsulenter med dine spørgsmål om  kontrakt, lønforhandling og jobsamtale?
Du kan ringe alle hverdage 10.00-15.00 på 8230 3540 eller sende mail til info@dansktp.dk

Endnu ikke medlem?

Du kan melde dig ind i tandplejernes faglige fællesskab, Danske Tandplejere, her, hvis du ikke allerede er medlem.

Få ret til dagpenge: Snyd ikke dig selv for 14.106 kroner

Du kan få 14.106 kroner om måneden i dagpenge som nyuddannet de første 3 måneder efter, du er færdig, når du er medlem af a-kassen FTFa. Det giver ro på mens du leder efter det helt rigtige job. Har du forsørgerpligt til et barn på under 18 år får du 16.177 kroner i hele dagpengeperioden.

Læs mere om satserne for dagpenge som nyuddannet i FTFas Quickguide for nyuddannede her. Her kan du også læse om, hvordan du skifter status fra studerende til ledig, så du er sikker på at få dine dagpenge til tiden.

Hvis du endnu ikke er medlem af a-kassen mens du er studerende, så husk at melde dig ind i FTFa senest 14 dage efter din sidste eksamen - så får du ret til dagpenge allerede en måned, efter du er færdig.

Bliv godt klædt på til at lande dit første job

Er du nyuddannet eller på vej til at blive det? Her har vi samlet en række gode råd til at lande dit første job.

Læs mere


 

Værd at vide ved privat ansættelse

Hvad skal jeg have i løn?

Som privatansat tandplejer på fuldtid er du med overenskomsten mellem Danske Tandplejere og Tandlægeforeningen sikret en minimalløn på 32.897 kroner månedligt pr. 1. april 2024. Det svarer til en timeløn på 205,18 kroner. 

Provision eller ej?

Bliv ansat med en fast løn. Det giver dig tryghed, at du får det samme beløb ind på kontoen hver måned. Hvis du ønsker at blive provisionslønnet, er det en god idé at få provisionen ved siden af en fast løn, så du er mindre følsom over for udsving i din månedlige omsætning. Derudover er det en fordel, hvis du kan få provision af hele din omsætning, og ikke kun af den del af din omsætning som ligger over et givent beløb.

Lønstigning - hvornår?

Mange nyuddannede tandplejere får i deres første job minimallønnen. Vi anbefaler, at du efter omkring tre måneders ansættelse igen forhandler løn med din arbejdsgiver. Det kan derfor være en god idé at få skrevet ind i kontrakten, at du har ret til en lønforhandlingssamtale efter tre måneders ansættelse. Vær opmærksom på, at en lønforhandlingssamtale ikke nødvendigvis er ensbetydende med en lønstigning. 

Værd at vide om kommunal ansættelse

Hvad skal jeg tjene?

Månedslønnen består af en grundløn samt tillæg. Herudover kan gives resultatløn. Grundlønnen afhænger af beskæftigelsesancienniteten. En tandplejer aflønnes på løntrin 4, indtil tandplejeren har 4 års sammenlagt beskæftigelse. Tandplejere med 4 års beskæftigelse eller mere aflønnes med løntrin 5.

Lønstigning - hvornår?

Som kommunalt ansat tandplejer er det Danske Tandplejere, der forhandler din løn. Danske Tandplejere har så at sige forhandlingsretten, hvilket er fastsat i din overenskomst. Det betyder helt konkret, at din løn forhandles af en forhandlingskonsulent fra Danske Tandplejere og din leder. Hvis du har en tillidsrepræsentant, er det dog tillidsrepræsentanten, der forhandler. 

Omsorgsdage

Er du ansat i en kommune, har du ret til to omsorgsdage med fuld løn for hvert barn om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Dagene kan afholdes enten som hele eller halve dage, og du skal varsle arbejdsgiver om afholdelse af omsorgsdage, så tidligt som muligt.

Du skal selv søge autorisation

Selv om du har fået eksamensbeviset, må du ikke arbejde som tandplejer uden at have en autorisation. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, som tildeler autorisation, går der 2-3 hverdage, fra styrelsen modtager din ansøgning, til at du modtager din autorisation og er registreret i autorisationsregisteret på styrelsens hjemmeside. Før autorisation kan udstedes, skal styrelsen forinden modtage lister over nyuddannede tandplejere fra de to uddannelsessteder, men når listerne er modtaget i styrelsen, tager sagsbehandlingen altså kun få dage.  For de tandplejere, der starter i job allerede 1. juli, kan der gå nogle få dage før, at de har autorisationen på plads, og det betyder, at der kan være nogle få dage, hvor man ikke har adgang til at arbejde under egen autorisation og i stedet må betragtes som medhjælp.

Mere om autorisation

Jobannoncer og hjælp til jobsøgning

Du kan få de nyeste jobopslag direkte i din indbakke hver uge, hvis du abonnerer på Danske Tandplejeres nyhedsbrev job | nyt. Tilmeld dig job | nyt under Mine oplysninger vælge at abonnere på jobannoncer med nyhedsbrevet job | nyt.

Du kan også finde de aktuelle jobannoncer for tandplejere på tandplejerjob.dk 

Du kan få lynhurtig hjælp til din jobansøgning hos FTFa, som er den a-kasse, som Danske Tandplejere anbefaler. Som medlem af FTFa kan du få sparring på dit cv og ansøgning indenfor 24 timer på hverdage. 

Ny tandplejer på arbejdsmarkedet

Smilla, Tina og Cecilie fortæller

Det kan føles som at være til eksamen

Lydhøre chefer og hjælpsomme kolleger betyder alt for mig

Der er ingen der forventer, at du som nyuddannet kan alt

Her kan du læse tandplejer og driftsleder Irene Holk Lunds bedste råd til dig. Irene er kommunalt ansat.


 

Her kan du læse privatansat tandplejer Fabienne Leth-Petersens bedste råd til dig.


 

Få altid en kopi af din ansættelseskontrakt

Husk altid at få en kopi af din kontrakt, som du og din arbejdsgiver har underskrevet. Uden en ansættelseskontrakt er det meget vanskeligt at gøre krav gældende og løse eventuelle konflikter med arbejdsgiveren. Inden du skriver under på din kontrakt, kan du altid bede Danske Tandplejere om at en juridisk konsulenter gennemgår udkastet til kontrakten.

Du har ret til en ansættelseskontrakt. Ifølge overenskomsten skal din arbejdsgiver senest en måned efter, at du er startet på jobbet, give dig en kontrakt. Danske Tandplejere anbefaler, at du først starter på et nyt job, når du har fået din kontrakt.

Send din ansættelseskontrakt til info@dansktp.dk

Tjek din lønseddel

Din lønseddel er din kvittering for, at din arbejdsgiver har udbetalt den løn, I har aftalt, og trukket den lovpligtige skat af lønnen. Der er derfor god grund til at tjekke og gemme sin lønseddel.

Hver måned bør du tjekke dine lønsedler for at sikre, at du får udbetalt den løn, der er aftalt i din kontrakt. Bed din arbejdsgiver om at opdele din løn i henholdsvis den overenskomstmæssige løn og i personlige tillæg, så du kan se, hvordan lønnen er sammensat på din lønseddel. På den måde bliver det lettere for dig at se, om du får udbetalt den løn, I har aftalt.

Dit medlemskab og kontingent i Danske Tandplejere

Husk at du som dimittend får juli kvartal til studenterpris. Fra oktober kvartal overgår du automatisk til ordinært kontingent.

Hvis du ikke får job efter endt uddannelse/er fuldtidsledig, kan du ansøge om nedsat kontingent. Som fuldtidsledigt medlem betaler du dermed 50% af prisen på et ordinært medlemskab. For at få nedsat kontingent i oktober kvartal, skal du senest den 1. september sende dokumentation om ledighed til info@dansktp.dk. Dokumentation skal sendes forud for hvert kvartal. 

 

Husk at give besked om hvor du får job

Så snyder du ikke dig selv for vigtig information, og vi sender de nyheder og informationer, der er relevant for netop dig og dit job. Når vi sender information om overenskomster, lønstigninger, undersøgelser, nye regler mv., så sender vi nemlig kun til dem, informationen er relevant for.

Når du har fået et job, så registrer, hvem der er din arbejdsgiver på Din profil her på Danske Tandplejeres hjemmeside.

Forvirret? Se hvordan du registrerer ansættelsessted

Få vejledning til, hvordan du logger ind på hjemmesiden: Loginvejleding

Fagemblem og navneskilt

Brug fagemblemet og et navneskilt på klinikken som et professionelt statement, der vidner om din gode uddannelse og dine sundhedsprofessionelle  kompetencer, og alt det, du fagperson kan tilbyde dine patienter. Det er vigtigt, at patienterne ved, at du er tandplejer. Det er i situationen og behandlingsforløbet, at vi gør indtryk og en forskel. Vis dit fag frem med emblemet i sølv og emalje.

Læs mere