Tjek din lønseddel

  • Gennemgå din lønseddel hver måned – kontroller løn, tillæg, pension, ferie.
  • Noter dit fravær, så du hele tiden er klar over forbrug af feriedage og feriefridage. Har du en provisionsaftale ligger dit fravær også til grund for udregningen af kompensationen for tabt provision.
  • Tjek skattekortet – kontroller evt. forskudsopgørelsen.

Finder du fejl? Giv besked til din arbejdsgiver!

Gem altid dine lønsedler – de er dokumentation for løn og betalt skat.

Lønsedlen bør være "læsevenlig"

Som privatansat tandplejer kan din lønseddel se ud på mange måder afhængigt af det lønsystem, som din arbejdsgiver anvender. Der er dog en række oplysninger, der bør være angivet.

Der findes ingen specifikke krav om form og opsætning, men vi anbefaler, at din lønseddel er så udspecificeret som muligt. Nogle arbejdsgivere har tendens til at gøre lønsedlen meget simpel, men det kan være svært at afkode, hvad der er udbetalt og trukket og hvorfor. En udspecificeret lønseddel hjælper dig til at kontrollere, at lønudbetalingen er korrekt og giver et bedre overblik. Er det ikke klart, hvad der bliver udbetalt og trukket på din lønseddel, anbefaler vi, at du går til din arbejdsgiver og beder om at få den udspecificeret.

Hvis du er i tvivl om din lønsedlen er rigtig, så spørg din arbejdsgiver. Du er også altid velkommen til at kontakte Danske Tandplejeres jurister.

I første omgang kan du få hjælp til at gennemskue lønsedlen nedenfor. 

Guide til din lønseddel

Indtast din e-mail og kodeord her for at logge ind på websitet:

Glemt adgangskode - klik her og få adgang til at nulstille din adgangskode.