Barns sygdom

Du har ret til at holde fri uden at blive trukket i løn, når det nødvendigt at skulle passe dit syge barn under 14 år. Det er kun den ene af forældrene, der kan holde barnets 1. sygedag. Hvis du er nødt til at forlade arbejdspladsen i løbet af dagen, fordi dit barn er blevet syg, så har du ret til at holde resten af dagen fri med løn. Hvis det er umuligt at finde pasning til dit barn, så har du ret til at blive hjemme og passe dit barn dagen efter.

Hvis dit barn under 14 år er blevet indlagt, så har du ret til at holde fri fra dit arbejde for at kunne passe dit barn, hvis du har været ansat på din arbejdsplads uafbrudt i 9 måneder. Retten til frihed gælder også, hvis indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Du har ret til at holde fri i sammenlagt en uge om året efter disse regler. Du skal være opmærksom på, at du skal kunne fremlægge dokumentation for indlæggelsen.