Fag med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme

Med en god mundhygiejne, forebyggende tandeftersyn hos en tandplejer og sunde kostvaner kan man som borger bevare et velfungerede og sundt tandsæt hele livet og undgå parodontitis og huller i tænderne. Tandplejere er uddannede til at forebygge tandsygdomme i at opstå ud fra de behov og muligheder, som gør sig gældende hos den enkelte borger. Målet er et velfungerede og sundt tandsæt hele livet.

Danske Tandplejeres grundlag og værdier for professionen

Tandplejere er både ansat kommunalt, regionalt, herunder hospitalsregi, i undervisningssektoren, i Forsvaret, i staten og i den private sektor. Tandplejere er også  privatpraktiserende med egen klinik.

På Danske Tandplejeres medlemsmøder i 2012 blev der arbejdet med grundlag og værdier for tandplejerprofessionen. Arbejdet blev skudt i gang på Repræsentantskabets møde i 2011, og  Hovedbestyrelsen samlede i slutningen af 2012 op på de mange bidrag fra landets tandplejere. Opsamlingen mundede ud i en folder med svar på følgende:

Hvad er vores mission?
Hvad er vores vision?
Hvad kendetegner vores fag?
Hvilket værdigrundlag arbejder vi ud fra?
Hvordan kommer vores særlige kompetencer i spil i teamet og i forhold til patienterne?

Tandplejerprofessionen - grundlag og værdier