Beregn provision

Er der taget højde for de vigtige dele i din provisionsaftale? Brug vores provisionstjekliste

Se også faldgruber ved provisionsaftaler


0
kr.

* Dette beløb kan være angivet i kontrakten eller være afhængig af grundlønnen. Har du ikke en provisionsgrænse i din aftale, sættes denne til 0.
**Ovenstående er en forsimplet udregning. Der skal tages forbehold for provisionsbeløbet ved ferie, sygdom, barsel mv.

Fremgangsmåde ved beregning

Find din provisionsgrænse på din provisionsaftale. Hvis din provisionsgrænse er angivet som eksempelvis ”3 x grundløn”, skal denne udregnes inden beregning. Har du ikke en provisionsgrænse i din aftale, sættes denne til 0.

Din provisionsgrænse fratrækkes din omsætning for at finde dit beløb til udregning af provision.

Udregn din provision ved at tage din provisionsprocent af dit beløb til udregning af provision.

Eksempel

En tandplejer omsætter for 130.000 kroner om måneden og har en grundløn på 38.000 kroner.

Tandplejeren skal omsætte for 3 gange grundlønnen (3 x 38.000 kroner), før der optjenes provision og har en provisionsprocent på 17%. Det vil sige, at tandplejerens provisionsgrænse er følgende:

3 x 38.000 kroner = 114.000 kroner

Hermed bliver tandplejerens beløb til udregning af provision omsætningen fratrukket provisionsgrænsen:

130.000 - (3 x 38.000) = 16.000 kroner

Herefter tages provisionsprocenten af ovenstående beløb: 

16.000 kroner x 17% = 2.720 kroner