Persondatapolitik

Danske Tandplejere tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Sekretariatschef Mikkel Dalsgaard
Adresse: Rosenborggade 1A, 1130 København K
CVR: 82778810
Telefonnr.: 82 30 35 40
Mail: info@dansktp.dk
Website: www.dansketandplejere.dk

Privatlivs- og cookiepolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Danske Tandplejere er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: info@dansktp.dk

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

For at være medlem hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mail, telefonnummer, personnummer, ansættelsessted, uddannelse, tillidshverv, kontingentforhold/-status og køn. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag: Samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse, interesseafvejning.

Såfremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

Når du benytter vores hjemmeside og digitale serviceres indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, når du logger ind på medlemsdelen af hjemmesiden, hvis du tilmelder dig nyhedsbreve, kurser, fagfora m.v. 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Medlemnummer og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv indtaster informationerne på hjemmesiden behandles: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, ansættelsessted og uddannelse. Det vil typisk være i forbindelse med opdatering af dine medlemsoplysninger i vores medlemssystem og ved tilmelding til kurser og arragementer. 

Disse oplysninger indsamles baseret på samtykke.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning og bilag bliver det fremsendte materiale gennemlæst af sekretariatschefen med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre uden for foreningen.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Personoplysninger om medlemmer indsamles til følgende formål:

  • Behandling af dit medlemskab og levering af vores ydelser
  • Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at optimere vores services og indhold
  • Udsendelse af medlemsblad og nyhedsbreve
  • Administration af din relation til os
  • At kunne efterleve vedtægtsbestemte formål, herunder gennemføre valg
  • At kunne afholde, evaluere og kvalitetsudvikle kurser og arrangementer

Personoplysninger om samarbejdspartnere indsamles med følgende formål:

  • Behandling af vores køb/ydelser
  • Administration af din relation til os.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Det kan du gøre på www.dansketandplejere.dk ved at logge ind og benytte siden "Mine oplysninger". Du kan også skrive til os på info@dansktp.dk for at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette eller tillader os at kontakt dig for at få korrekte data.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Generelt slettes oplysninger om medlemmer 8 år efter, de har opsagt deres medlemskab. Oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere, slettes 8 år efter sidste transaktion.

Samtykke

Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet dtp|nyt er frivilligt, og du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet. Du tilmelder og afmelder dig selv nyhedsbrevene job|nyt og kursus|nyt. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du har mulighed for at afmelde nyhedsbreve i bunden af en nyhedsbrev. Dette gøres ved at trykke på ”Afmeld nyhedsbrev”. 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger og backup. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker og inkasso.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Google (til data opsamlet via cookies) og Globase (nyhedsbreve) og TYPO3 (hjemmeside), som er medlem af US Privacy Shield.

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i vores cookiepolitik. Oplysningerne anvendes til at optimere indholdet på websitet.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.