Ledelse af profylakse / den forebyggende indsats

Til daglig kan jeg eksempelvis arbejde med:

· Planlægning af arbejdet med profylakse, den forebyggende tandpleje

· Faglig sparring og supervision af personalet i tandplejen/profylaksen

· Ledelse af forebyggelsesprojekter målrettet borgerne i tandplejen

· Opfølgning, kvalitetssikring og kontrol af forebyggende forløb og behandling

Min titel kan være

Leder af profylaksen

Driftsleder

Ledende tandplejer

 

Jeg kan være ansat:

I kommuner

I regionerne

 

Formelle kompetencer fra min grunduddannelse:

Udover de tandplejerfaglige kompetencer i relation til forebyggelse/profylakse og faglig ledelse, opnår tandplejerne kompetencer inden for psykologi, pædagogik, sundhedspædagogik, kommunikation og sundhedsinformatik.

Jeg kan have suppleret min grunduddannelse og faglighed som tandplejer med ledelsesuddannelse.

 

Jeg arbejder med målgrupper som fx:

Faggrupper ansat ved tandklinikker, fx tandplejere, klinikassistenter og tandlæger

Børn og unge

Psykisk og fysisk udfordrede

Myndigheder i forvaltningsregi

Andre sundhedsprofessionelle og fagpersoner

 

Jeg kan have suppleret min grunduddannelse med relevant efter- og videreuddannelse:

Diplomuddannelsen eller -moduler i Oral Helse

Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse (DOL)

Diplomuddannelsen i Ledelse (DIL)

Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Masteruddannelser i ledelse

Kandidat/master i folkesundhedsvidenskab

Sundhedsfaglig kandidat/masteruddannelse