Opsigelse

Opsigelsesvarsler følger af funktionærloven og afhænger af ansættelsens længde. Hvis du er ansat som arbejdsmiljørepræsentant, så gælder der særlige regler for din opsigelse og hele processen. Din arbejdsgiver skal begrunde din opsigelse i tvingende årsager. Hvis du er blevet opsagt som arbejdsmiljørepræsentant anbefaler vi, at du tager kontakt til Danske Tandplejere.

Opsigelsesvarsler

Ansættelsesvarighed på opsigelsestidspunktet Opsigelsen skal meddeles inden udløbet af Opsigelsesvarsel
Prøvetid på 3 måneder 3. måneds ansættelse 14 dages varsel
3 til 6 måneder 5. måneds ansættelse 1 måneds varsel
6 måneder til 3 år 2 år og 9 måneders ansættelse 3 måneders varsel
3 år til 6 år 5 år og 8 måneders ansættelse 4 måneders varsel
6 år til 9 år 8 år og 7 måneders ansættelse 5 måneders varsel
Ansat over 9 år Mere end 8 år og 7 måneders ansættelse 6 måneders varsel