TR-uddannelsen

Uddannelsen klæder dig på til jobbet. Uddannelsen giver dig en faglig basisviden og faglige redskaber, så du kan hjælpe dine kolleger, forhandle med arbejdsgiveren og yde faglig indflydelse.

Med tillidsrepræsentant-uddannelsen i bagagen er du en tillidsrepræsentant, der styrker arbejdspladsen og Danske Tandplejere.

Grundkursus for nyvalgte TR og andre kurser foregår på Konventum i Helsingør

Møder med Danske Tandplejere

I henhold til MED-aftalens § 15, stk. 1, gives der efter anmodning TR og TR-suppleanten den fornødne tjenestefrihed med henblik på blandt andet deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede organisation.

Møderne, som holdes af foreningen, er et vigtigt forum, hvor du kan få støtte og udveksle erfaringer om forholdene på din arbejdsplads.

Møderne bliver blandt andet brugt til at tale om opmærksomhedspunkter i forbindelse med omstruktureringer, forandringer, forhandlinger og nye tiltag. Ofte bliver der taget temaer op, fx i forbindelse med forestående lokale lønforhandlinger eller om bestemte arbejdsområder, som fx omsorgstandpleje.

Foreningen indkalder også alle tillidsrepræsentanter til møde om OK-forhandlinger.