Arbejdstid

Arbejdstiden for tandplejere udgør 37 timer pr. uge. Arbejdstiden tilrettelægges - efter lokal drøftelse - indtil videre fortrinsvis på skoledage.

Tandplejere kan ansættes, så de ikke arbejder i skoleferier og på skolefridage ved omlægning af arbejdstiden. Aflønningen finder i disse tilfælde sted på grundlag af en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid.

Løntræk i forbindelse med fravær sker for det antal timer, den pågældende skulle have arbejdet. Løntræk i forbindelse med ferie uden løn sker for det gennemsnitlige antal timer, medmindre der afholdes ferie på skoledage. Afholdes ferie uden løn på skoledage, sker løntrækket for det antal timer, den pågældende skulle have arbejdet.

Læs også om overarbejde/merarbejde, forskudt tid og klargøring af klinik og omklædning

Indtast din e-mail og kodeord her for at logge ind på websitet:

Glemt adgangskode - klik her og få adgang til at nulstille din adgangskode.