Tandplejerprisen

Med Tandplejerprisen har Danske Tandplejere siden 2003 hyldet kollegaer, der har gjort en særlig indsats for  faget. 

Indstilling til Tandplejerprisen kan begrundes i profilering af faget forhold til befolkning og samarbejdspartnere. Indstilling kan også være begrundet i en helt særlig kollegial indsats i forhold til at styrke og inspirere tandplejerkollegaer eller forbedre tandplejeres muligheder og arbejdssituation på forskel vis.

Foruden æren tildeles prismodtageren 10.000 kroner. 

Indstilling med begrundelse på højst en A4-side kan sendes af kollegaer, samarbejdspartnere og arbejdsgivere. Frist for indstilling til Tandplejerprisen 2023 meldes ud i foråret 2023.

Danske Tandplejeres hovedbestyrelse beslutter, hvem der skal modtage prisen, som overrækkes på Tandplejernes Fagkonference det pågældende år.

Tandplejerprisen 2022

Tre fagpersoner ved Aarhus Universitetshospital (AUH) havde i fællesskab indstillet Tina Brandstrup Bondesen til Tandplejerprisen. Det var Hans Gjørup, chef for Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Anna Maria Thorsteinsdottir, sygeplejerske ved Stråleklinikken, og oversygeplejerske Anne Kirk Dahl, Afdelingen for Blodsygdomme. Tina Brandstrup Bondesen var indstillet til Tandplejerprisen for sin evne og indsats i forhold til at udbrede kendskabet til tandplejerfaget på AUH, hvor hun har været ansat på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling siden 2013. Tina har i alle årene været en bærende figur i afdelingens Videncenter. Hun er desuden konsulent ud af afdelingen og har flere dage ugentligt sin gang på Afdeling for Blodsygdomme og Stråleklinikken på Kræftafdelingen.

Læs mere

Tidligere modtagere

2021: Jasmin Abdulkadir
Jasmin Abdulkadir modtog Tandplejerprisen for sit faglige engagement og sin rolle i det tværfaglige, højt specialiserede hospitalsteam ved Afdeling for Kæbekirurgi på Rigshospitalet i København.

Læs mere

2020: Fabienne Leth
Fabienne Leth modtog Tandplejerprisen for sin evne til at videreformidle faglig viden til kollegaer og patienter og for sin vedvarende indsats for fastholdelse af et fagligt højt niveau, herunder i egenskab af kursusgiver, skribent, fagpolitiker og udvalgsformand i Danske Tandplejere.

Læs mere

2019: Gitte Kliver
Gitte Kliver modtog Tandplejerprisen 2019 for sit frivillige arbejde med hospitalsskibet Africa Mercy i Vestafrika i regi af organisationen Mercy Ships.
Læs mere 

2018: Githa Dahl og Sofie Bille
Githa Dahl og Sofie Bille Faaborg modtog i fællesskab Tandplejerprisen 2018 for deres indsats ved med implementering af talegenkendelse i Tandplejen i Varde Kommune.

2017: Helle Linde
Helle Linde er en af de allerførste tandplejere i en lederstilling. Hun har bidt sig fast og i kraft sin erfaring, sin dygtighed og sit faglige fokus vist, hvad faget kan udrette. Hun er daglig leder i Brøndby Kommunale Tandpleje, hvor hun har ansvar for ca. 24 medarbejdere.

2016: Pia Briesemeister
Pia Briesemeister modtog prisen for sit arbejde ved tandklinikken Vesterled i regi af Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune. Centret er kommunens tilbud til hjemløse og borgere med misbrug og psykiatriske problemstillinger. udfordringer.

2015: Hans Christian Nielsen (H.C.)
Hans Christian Nielsen var en af de første til at bruge drama og dukketeater i profylaksen, og hans oplevelsespædagogik i skoler og børnehaver og undervisningsmaterialer var kendt af de fleste kommunale tandplejere. H.C. har desuden været særdeles aktiv i DTP både som næstformand og senere som medlem af hovedbestyrelse og PR-udvalg og bidrog også til at starte medlemsbladet op.

2014: Sanne Wass Christensen
Studievejleder og underviser ved SKT-KU Sanne Wass Christensen modtog Tandplejerprisen på 10.000 kr. for sit store engagement i studieforløbet og sin flair for undervisning af tandplejerstuderende.  

2014: Pernille Hjort
Pernille Hjort modtog prisen på 10.000 kr. for sit store arbejde med projektet ‘Tandfeerne‘, hvor hun sammen med sin kollega, klinikassistent Elisabeth Jensen, driver et frivilligt projekt for tandsundheden på en skole i Gambia, hvor de to ‘tandfeer’ arbejder forebyggelsesorienteret for at fremme børnenes tandsundhed.

2012: Sabine Zielke
Tandplejer Sabine Zielke modtog i 2012 Tandplejerprisen på 10.000 kr. for sin pionerindsats i det opsøgende tandplejeteam for socialt udsatte og hjemløse i Tandplejen i Aarhus.

2011: (Bir)Gitte Kaas
Det er Gitte Kaas' chef, ledende overtandlæge Ole Hovgaard, der indstillede hende til prisen med ord som "faglig ildsjæl" og "inspirator". Hun brænder bl.a. for at bedre patientvilkårene og tandsundheden hos patienter, der på grund af psykisk udviklingshæmning eller svære psykiske lidelser ikke kan tage imod de almindelige behandlingstilbud. Gitte modtog 10.000 kr.

2009: Johan Elmelund Poulsen
Johan Elmelund Poulsen modtog tandplejerprisen på 10.000 kr. for sin indsats i Københavns Kommune, hvor han har bidraget til at sætte fokus på ældreplejen bl.a. ved artikelskrivning, ved udarbejdelse af instruktioner og kampagnemateriale.

2005: Kamilla Bergström og Irene Holk Lund, Mette Hall-Nørregaard og Margrethe Skov
Kamilla Bergström (tv) fik prisen for sin indsats med udvikling af efteruddannelseskurser og sit store engagement i debatten om tandplejere og deres rolle. Irene Holk Lund, Mette Hall-Nørregaard og Margrethe Skov fik prisen for arbejdet med det faglige indhold på diplomuddannelsen i Oral Helse.

2003: Bodil Høier, Ulla Hansen, Susanne Noll og Maja Nielsen
De fire tandplejere modtog prisen for frivilligt og ulønnet arbejde i de hjemløses tandklinik i København.