Indstil en tandplejer til Tandplejerprisen 2024

I 2024 uddeles Tandplejerprisen allerede i maj måned, nemlig ved Danske Tandplejeres 50 års jubilæumskonference. Selve prisoverrækkelsen finder sted i forbindelse med gallamiddagen den 24. maj. 

Med Tandplejerprisen har Danske Tandplejere siden 2003 hyldet kollegaer, der har gjort en særlig indsats for faget. 

Indstilling til Tandplejerprisen kan begrundes i profilering af faget i forhold til befolkning og samarbejdspartnere. Indstilling kan også være begrundet i en helt særlig indsats i forhold til at styrke og inspirere tandplejerkollegaer eller forbedre tandplejeres muligheder og arbejdssituation på forskellig vis.

Foruden æren tildeles prismodtageren 10.000 kroner. 

Indstilling med begrundelse på højst en A4-side kan sendes af kollegaer, samarbejdspartnere eller arbejdsgivere til info@dansktp.dk senest kl. 12 fredag den 5. april 2024.

Danske Tandplejeres hovedbestyrelse beslutter, hvem der skal modtage prisen, som overrækkes på Danske Tandplejeres 50 års jubilæumskonference i forbindelse med gallamiddagen fredag den 24. maj 2024.

Tidligere modtagere

2024: Tandplejerprisen overrækkes på Danske Tandplejeres 50 års jubilæumskonference i maj 2024. 

2023: Birgitte Knudsen
irgitte Knudsen modtog prisen for sin unikke evne og vilje til at bringe sin tandplejerfaglighed i spil og sætte faget i centrum. Det har Birgitte blandt andet gjort ved at fordybe sig i det videnskabelige stof på området og på den baggrund videreformidle det til andre tandplejere – hvad end det er viden om nyeste metoder, teknologier og evidens. Derudover har hun fremlagt protokoller for behandling af peri-implantitis og parodontitis. Birgitte høster anerkendelse for sin konstante søgen efter viden og viljen til at holde sig selv og tandplejerkollegaer opdateret med nyeste forskning med det mål at levere tandpleje af højeste standard. Samtidig fremhæves Birgittes evne til få patienterne til at yde det, der skal til, for at opnå de gode resultater. Læs mere

2022: Tina Bondesen
Tina Bondensen modtog Tandplejerprisen for sin bemærkelsesværdige indsats for at udbrede kendskabet til tandplejerfaget på Aarhus Universitetshospital (AUH), hvor hun har været ansat på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling siden 2013. Tina har i alle årene været en bærende figur i afdelingens Videncenter. Læs mere

2021: Jasmin Abdulkadir
Jasmin Abdulkadir modtog Tandplejerprisen for sit faglige engagement og sin rolle i det tværfaglige, højt specialiserede hospitalsteam ved Afdeling for Kæbekirurgi på Rigshospitalet i København. Læs mere

2020: Fabienne Leth
Fabienne Leth modtog Tandplejerprisen for sin evne til at videreformidle faglig viden til kollegaer og patienter og for sin vedvarende indsats for fastholdelse af et fagligt højt niveau, herunder i egenskab af kursusgiver, skribent, fagpolitiker og udvalgsformand i Danske Tandplejere. Læs mere

2019: Gitte Kliver
Gitte Kliver modtog Tandplejerprisen 2019 for sit frivillige arbejde med hospitalsskibet Africa Mercy i Vestafrika i regi af organisationen Mercy Ships. Læs mere 

2018: Githa Dahl og Sofie Bille
Githa Dahl og Sofie Bille Faaborg modtog i fællesskab Tandplejerprisen 2018 for deres indsats ved med implementering af talegenkendelse i Tandplejen i Varde Kommune.

2017: Helle Linde
Helle Linde er en af de allerførste tandplejere i en lederstilling. Hun har bidt sig fast og i kraft sin erfaring, sin dygtighed og sit faglige fokus vist, hvad faget kan udrette. Hun er daglig leder i Brøndby Kommunale Tandpleje, hvor hun har ansvar for ca. 24 medarbejdere.

2016: Pia Briesemeister
Pia Briesemeister modtog prisen for sit arbejde ved tandklinikken Vesterled i regi af Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune. Centret er kommunens tilbud til hjemløse og borgere med misbrug og psykiatriske problemstillinger. udfordringer.

2015: Hans Christian Nielsen (H.C.)
Hans Christian Nielsen var en af de første til at bruge drama og dukketeater i profylaksen, og hans oplevelsespædagogik i skoler og børnehaver og undervisningsmaterialer var kendt af de fleste kommunale tandplejere. H.C. har desuden været særdeles aktiv i DTP både som næstformand og senere som medlem af hovedbestyrelse og PR-udvalg og bidrog også til at starte medlemsbladet op.

2014: Sanne Wass Christensen
Studievejleder og underviser ved SKT-KU Sanne Wass Christensen modtog Tandplejerprisen på 10.000 kr. for sit store engagement i studieforløbet og sin flair for undervisning af tandplejerstuderende.  

2014: Pernille Hjort
Pernille Hjort modtog prisen på 10.000 kr. for sit store arbejde med projektet ‘Tandfeerne‘, hvor hun sammen med sin kollega, klinikassistent Elisabeth Jensen, driver et frivilligt projekt for tandsundheden på en skole i Gambia, hvor de to ‘tandfeer’ arbejder forebyggelsesorienteret for at fremme børnenes tandsundhed.

2012: Sabine Zielke
Tandplejer Sabine Zielke modtog i 2012 Tandplejerprisen på 10.000 kr. for sin pionerindsats i det opsøgende tandplejeteam for socialt udsatte og hjemløse i Tandplejen i Aarhus.

2011: (Bir)Gitte Kaas
Det er Gitte Kaas' chef, ledende overtandlæge Ole Hovgaard, der indstillede hende til prisen med ord som "faglig ildsjæl" og "inspirator". Hun brænder bl.a. for at bedre patientvilkårene og tandsundheden hos patienter, der på grund af psykisk udviklingshæmning eller svære psykiske lidelser ikke kan tage imod de almindelige behandlingstilbud. Gitte modtog 10.000 kr.

2009: Johan Elmelund Poulsen
Johan Elmelund Poulsen modtog tandplejerprisen på 10.000 kr. for sin indsats i Københavns Kommune, hvor han har bidraget til at sætte fokus på ældreplejen bl.a. ved artikelskrivning, ved udarbejdelse af instruktioner og kampagnemateriale.

2007: Else-Maria Rudolph
Else-Maria Rudolph fik prisen for sit arbejde med at synliggøre faget i forhold til tandlæge og klinikassistenter og for sin mangeårige og ihærdige indsats som tillidsmand i Københavns Kommune.

2007: Moshgan Hosseini Jørgensen
Moshgan Hosseini Jørgensen fik Tandplejerprisen for sin indsats for at styrke den forebyggende indsats i Sundhedshuset i Gellerup-området blandt de mange småbørnsfamilier med flygtninge- og indvandrer-baggrund.

2005: Kamilla Bergström og Irene Holk Lund, Mette Hall-Nørregaard og Margrethe Skov
Kamilla Bergström (tv) fik prisen for sin indsats med udvikling af efteruddannelseskurser og sit store engagement i debatten om tandplejere og deres rolle. Irene Holk Lund, Mette Hall-Nørregaard og Margrethe Skov fik prisen for arbejdet med det faglige indhold på diplomuddannelsen i Oral Helse.

2003: Bodil Høier, Ulla Hansen, Susanne Noll og Maja Nielsen
De fire tandplejere modtog prisen for frivilligt og ulønnet arbejde i de hjemløses tandklinik i København.