Erfa-kurser og -møder

Danske Tandplejere faciliterer flere fagfora, der beskæftiger sig med udvalgte områder inden for faget. Det gælder fx fagforum for specialtandplejere og fagforum for ortodonti. De forskellige fagfora mødes hvert år på kurser med faglige oplæg og vidensdeling. 

Hold dig orienteret med kursus|nyt