Graviditet

Når du er blevet gravid, har du pligt til at orientere arbejdsgiver om din graviditet senest 3 måneder inden forventet termin. Danske Tandplejere anbefaler dog, at du giver arbejdsgiver besked så tidligt som muligt.