Publikationer og pjecer

Danske Tandplejeres patientrettede pjecer nyder stor efterspørgsel fra både tandklinikker, sundhedscentre, praktiserende læger, patientforeninger, hospitalsafdelinger m.v. Takket være sponsorer kan vi i Danske Tandplejere distribuere pjecerne gratis. Alle pjecer er blevet til i et samarbejde mellem tandplejere og andre sundhedsprofessionelle aktører, der til daglig er i tæt berøring med de forskellige patientgrupper og problematikker, som pjecerne vedrører.

Pjecerne er gratis.

Bestilling sendes til info@dansktp.dk med oplysning om modtageradresse og ønsket antal.

Tandsundhed hos ældre på plejecentre, undervisningsmateriale

På baggrund af et tværfagligt projekt (Projekt Fremfærd) til forbedring af ældres tandsundhed på danske plejecentre er der udviklet et undervisningsmateriale bestående af en powerpoint-præsentation og talekort, der kan anvendes af tandplejere i alle landets kommuner.

Læs mere

Rene tænder og mund i samarbejde med din tandplejer

 
Rene tænder og mund i samarbejde med din tandplejer

Parodontitis – de løse tænders sygdom

 
Parodontitis

Pas på din tænder ved kemoterapi


Pas på din tænder ved kemoterapi

Dine tænder – når du bruger psykofarmaka

 
Dine tænder – når du bruger psykofarmaka

Tandpleje ved mundtørhed


Tandpleje ved mundtørhed

Syreskader - når tændernes emalje ætses væk

 
Syreskader - når tændernes emalje ætses væk

Sunde tænder og mund ved diabetes

 
Hent Sunde tænder og mund ved diabetes

7 gode råde til dig om dine tænder


7 gode råde til dig om dine tænder

Guide til relationel koordinering i den tidlige indsats på skolerne


Guide til relationel koordinering i den tidlige indsats på skolerne. (Tilbydes kun digitalt.)
Styrk den tværprofessionelle indsats

Styrk den tværprofessionelle indsats i graviditeten og i småbarnsalderen

 
Guide til relationel koordinering i den tidlige indsats. (Tilbydes kun digitalt.)
Styrk den tværprofessionelle indsats i graviditeten og i småbarnsalderen

Tandsundhedsdata SCOR for børn og unge 2022

Sundhedsstyrelsens nye SCOR-tabeller til landets kommuner