Plakater, pjecer og undervisningsmateriale - GRATIS

Plakater

Tandsundhed påvirker hele kroppen  A2-plakat (420 x 594 mm)
Få trykt plakaten billigt og hurtigt hos lasertryk.dk/plakater

 

Download plakat med 12 julegodter
Download plakat med 16 julegodter

Plakaten kan pynte op i venteværelset og samtidig være en øjenåbner, hvad angår indholdet af sukker i de søde sager, som hører julen til. Plakaten fås i to versioner. Det er Danske Tandplejeres kommunikationsudvalg, der står bag plakaten, og det er tandplejer og medlem af Kommunikationsudvalget, Carina Løvstad, der har taget billederne, og som har stået for redigering og den grafiske udformning.

Download plakaten og udskriv til A3-papir. Hvis du vil have plakaten i et større format (50 x 70 cm) kan Lasertryk.dk  printe plakaten billigt.

Slides til undervisning

Hent PowerPoint-slides

Af tandplejerne Karen Lavrsen, Emma Brath Holm, Emma Esther Lorensen, Ai-Linh Nguyen og Katja Kejlstrup

I forbindelse med vores bachelorprojekt har vi fremstillet undervisningsslides i PowerPoint målrettet tandplejeres undervisning af børn og unge. 

Hvert slide er forsynet med noter i form af forklaringer og facts, der gør det nemt for dig at benytte disse slides i din undervisning. 
 

På baggrund af et tværfagligt projekt (Projekt Fremfærd) til forbedring af ældres tandsundhed på danske plejecentre er der udviklet et undervisningsmateriale bestående af en powerpoint-præsentation og talekort, der kan anvendes af tandplejere i alle landets kommuner.

Læs mere

Gratis pjecer til dine patienter

Danske Tandplejeres patientrettede pjecer nyder stor efterspørgsel fra både tandklinikker, sundhedscentre, praktiserende læger, patientforeninger, hospitalsafdelinger m.v. Takket være sponsorer kan vi i Danske Tandplejere distribuere pjecerne gratis. Alle pjecer er blevet til i et samarbejde mellem tandplejere og andre sundhedsprofessionelle aktører, der til daglig er i tæt berøring med de forskellige patientgrupper og problematikker, som pjecerne vedrører.

Pjecerne er gratis.

Bestilling sendes til info@dansktp.dk med oplysning om modtageradresse og ønsket antal.

Medlemsbladet og fagtidsskriftet Tandplejeren