Praksishåndbogen

Praksishåndbogen behandler spørgsmål vedrørende administration af praksissektoren i sundhedsvæsnet og er et relevant opslagsværk for dig, som er privatpraktiserende tandplejer.   

Håndbogen giver svar på en række spørgsmål ved administration af praksisområdet. Det drejer sig især om regelgrundlag, fortolkninger og retningslinjer. 

Det er ikke meningen, at alle problemfelter skal kunne løses ved at slå op i håndbogen, men der gives en grundlæggende viden om regelgrundlag mv. ved det daglige arbejde ved administration af praksisområdet.

Håndbogen kan derfor ikke stå alene, men kan være en hjælp i dagligdagen ved administration af spørgsmål og problematikker indenfor praksisområdet. 

Til emnerne er der, hvor dette er muligt, knyttet henvisninger til relevant lovgivning, regelsamlinger samt aftaler og overenskomster på praksisområdet. 

Denne håndbog i administration af praksisområdet har således til formål at orientere om regelgrundlaget og fortolkninger vedrørende praksisområdet samt at give vejledende retningslinjer for det daglige arbejde med administration af praksisområdet.

Praksishåndbogen finder du på www.okportal.dk

Bruge SØG-funktionen til at finde frem til håndbogen, som opdateret jævnligt.