Vilkår generelt for tillidsrepræsentanter (TR)

Reglerne om tillidsrepræsentantens vilkår handler først og fremmest om, at tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til at varetage hvervet.

TR-reglerne siger ikke noget om, hvorvidt den nødvendige og tilstrækkelige tid svarer til fx 1 time, 2 timer eller 8 timer om ugen. Vurderingen af, hvad der er nødvendig og tilstrækkelig tid, sker i en løbende dialog mellem dig og din leder.  

Vurderingen skal tage højde for:

  • Arbejdspladsens størrelse og sammensætning.
  • Omfanget af tillidsrepræsentantens opgaver, antal tillidsposter og udvalgsposter.

Tillidsrepræsentantens muligheder for både at udføre sit hverv og sit almindelige arbejde i arbejdstiden bør respekteres. Det skal derfor evt. afklares hvilke arbejdsopgaver, tillidsrepræsentanten ikke længere skal varetage. 

Får du ikke den nødvendige tid til TR-opgaverne, skal du kontakte en juridisk konsulent i Danske Tandplejere. 

Er du tillidsrepræsentant for flere arbejdspladser, skal du være opmærksom på, at transporttiden mellem arbejdspladserne indgår i din arbejdstid.

Registrer TR- tidsforbrug

Danske anbefaler, at du registrerer den tid, du bruger på TR-opgaver. Skriv hver gang du løser en opgave som TR:

  • Hvad er opgaven?
  • Hvornår udførte du den?
  • Hvor meget tid har du brugt på den?

Frihed til at deltage i TR-kurser og -møder

Når du ved, hvilke TR-kurser og -møder du ønsker at deltage i, anbefaler Danske Tandplejere, at du i god tid tager en snak med din leder om at få tjenestefri til det.

Får du afslag, skal der være vægtige grunde til at du ikke kan undværes.   

Hvis du flere gange får afslag, selv om du har spurgt din leder i god tid, skal du kontakte en juridisk konsulent i Danske Tandplejere.