Ferie

Du optjener ret til ferie og feriepenge, det siger Ferieloven. Men er du ansat i en kommune, er du ikke omfattet af Ferieloven. Så er du omfattet af Aftale om ferie for personale ansat i kommuner også kaldet Ferieaftalen, som Danske Tandplejere har været med til at forhandle.

Forhandlingsfællesskabet, som Danske Tandplejere er en del af, har udgivet en folder om dine rettigheder og muligheder i forhold til ferie efter Ferieaftalen på det kommunale område.

Læs folderen Når ferien står for døren

Ferietillæg / særlig feriegodtgørelse

Tandplejere ansat i kommuner og regioner har ifølge de kommunale/regionale ferieaftaler ret til en særlig feriegodtgørelse. Den særlige feriegodtgørelse består af et ferietillæg på 1 % og herudover et forhøjet ferietillæg.

Læs mere

6. ferieuge for kommunalt ansatte

Som kommunalt ansat tandplejer har du ret til 6. ferieuge. 6. ferieuge optjenes og afholdes uafhængigt af din almindelige ferie. Den nye ferielov med samtidighedsferie gælder således ikke for 6. ferieuge.

6. ferieuge optjenes og afholdes forskudt, dvs. at feriedagene optjenes i perioden fra den 1. januar til den 31. december og afholdes den 1. maj til den 30. april året efter. Du optjener som fuldtidsansat 3,08 feriefridagstimer pr. måneds ansættelse.

Hvis ikke du har afholdt din 6. ferieuge inden udløb af afholdelsesperioden 30. april, har du ret til at få dagene overført til det nye ferieår eller få dem udbetalt. Feriefridagstimer, du ikke har afholdt, den dag du fratræder, får du udbetalt med din sidste lønudbetaling.

Nye Ferieregler 2020

I denne korte animationsfilm får du forklaret de væsentlige elementer i de nye ferieregler for kommunalt ansatte tandplejere. Reglerne trådte i kraft pr. 1. september 2020. Som kommunalt ansat tandplejer kan du bruge "Ferieplanlæggeren" til at planlægge din ferie fra 1. september 2020. Ferieplanlæggeren er et digitalt værktøj, som giver dig et vejledende overblik over, hvor meget ferie, du har, og hvordan ferien kan holdes m.v.