Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Danske Tandplejeres øverste beslutningsmyndighed i alle foreningens anliggender. Ordinært møde holdes ifølge Danske Tandplejeres vedtægter hvert 3. år i november måned, næste gang den 21. november 2020. Forinden holdes medlemsmøder i regionerne, hvor medlemmer kan stille forslag til emner til behandling på mødet i Repræsentantskabet. Forslag skal stilles, jf. vedtægternes bestemmelser.

Repræsentantskabet består af formand og næstformand og 25 delegerede fordelt på de fem regioner. De 25 pladser er fordelt i forhold til regionernes medlemstal. Antallet af delegerede i hver region er inkl. hovedbestyrelsesmedlemmet og dennes suppleant.

Medlemmer fra 1. december 2019 til 30. november 2022

Næstformand

Alice Kristensen

Region Hovedstaden

Merete Valentinus (hovedbestyrelsesmedlem)
Samar Cherco (suppleant for hovedbestyrelsesmedlem)
Gitte Stærke Pedersen
Helle Schütt Larsen
John Bach
Lisbeth Tjellesen
Tine Jønck

Region Midtjylland

Lene Søby Jensen (hovedbestyrelsesmedlem)
Katja Johansen Ahm (suppleant for hovedbestyrelsesmedlem)
Helle Ramsdal Thøgersen
Michael Fenger Jensen
Pernille Poulsen
Sarah Møller Kisbye
Susanne Jeppesen

Region Nordjylland

Kirsten Holdorf (hovedbestyrelsesmedlem)
Jette Tjørnelund (suppleant for hovedbestyrelsesmedlem)
Martin H. Pedersen

Region Sjælland

Linette Kærholm Olsen (hovedbestyrelsesmedlem)
Tine Tambour (suppleant for hovedbestyrelsesmedlem)
Susanne Kjæp Jensen

Region Syddanmark

Birgitte Skovdal (hovedbestyrelsesmedlem)
Sabine Westergaard Jensen (suppleant for hovedbestyrelsesmedlem)
Hanne Lerche
Pia Stoklund Larsen
Tina Henriksen Larsen