Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Danske Tandplejeres øverste beslutningsmyndighed i alle foreningens anliggender. Ordinært møde holdes ifølge Danske Tandplejeres vedtægter hvert 3. år i november måned, næste gang i november 2023. Forinden holdes medlemsmøder i regionerne, hvor medlemmer kan stille forslag til emner til behandling på mødet i Repræsentantskabet. Forslag skal stilles i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Repræsentantskabet består af formand og næstformand og 25 delegerede fordelt på de fem regioner. De 25 pladser er fordelt i forhold til regionernes medlemstal. Antallet af delegerede i hver region er inkl. hovedbestyrelsesmedlemmet og dennes suppleant.

Repræsentantskabet er valgt af medlemmerne

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og består af Hovedbestyrelsen  samt hovedbestyrelsessuppleanter, formandskabet og delegerede, der er valgt af foreningens medlemmer.

Ønsker du at blive delegeret, og dermed få mulighed for større indblik i foreningens arbejde og retning , så er næste mulighed for at stille op til Repræsentantskabet i efteråret 2023.  Det vil som altid blive annonceret i fagbladet Tandplejeren og andre relevante medlemsmedier.

Medlemmer fra 1. december 2019 til 30. november 2022

Næstformand

Alice Kristensen

Region Hovedstaden

Der er 2 vakante pladser i Region Hovedstaden.

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark