Juridisk rådgivning alle ugens hverdage

Danske Tandplejere hjælper med lønforhandling og rådgiver om overenskomstsikrede rettigheder og ansættelsesvilkår. Herunder kan du orientere dig om vilkår og regler vedr. løn og ansættelse.

Som medlem kan du også kontakte Danske Tandplejeres jurdiske konsulenter alle hverdage mellem klokken 10 og 15 på tlf. 82 30 35 40 eller ved at skrive til info@dansktp.dk.

Ved jobskifte er du som medlem velkommen til at sende din ansættelseskontrakt til gennemsyn hos konsulenterne. Husk at sende kontrakten, før du skriver under.

Vær opmærksom på, at du først kan få hjælp til lønforhandling og vejledning om dine arbejdsvilkår m.v. efter 6 måneders medlemskab.