Fakta om faget

Tandplejere har en treårig uddannelse som professionsbachelor i tandpleje

Tandplejeres kernefaglighed er forebyggende og sundhedsfremmende behandlinger.

Tandplejere er fundamentet for en forebyggende indsats mod danskernes udvikling af huller i tænderne, parodontitis og andre mund- og tandsygdomme.

Hent printversion

Tandplejernes indsats har betydning for en lang række systemiske sygdomme – en indsats som blandt udsatte grupper kan redde liv, give færre genindlæggelser og øge livskvaliteten.

Tandplejerne møder borgerne:

I den kommunale børne- og ungetandpleje, i special- eller omsorgstandplejen

På private tandklinikker

På privatpraktiserende tandplejeres egne klinikker

På hospitalernes afdelinger

I forbindelse med patientforløb og rehabilitering

Tandplejere er en del af den samlede sundhedsindsats sammen med:

Plejepersonale på pleje- og omsorgscentre

Lærere, pædagoger og sundhedsplejersker i folkeskoleklasser og daginstitutioner

Tandlæger og klinikassistenter på private og offentlige klinikker

Sygeplejersker og læger ved hospitalerne

Patientforeninger

Tandplejerne løser opgaver som:

Undersøgelse og diagnosticering af patienternes mund og tænder

Forebyggelse og behandling af huller i tænderne, som ikke kræver operative indgreb

Tandrensning, afpudsning, polering og korrektion af fyldninger

Forebyggelse og behandling af paradontitis

Instruktion og motivation i tandbørstning

Påsætning og aftagning af bøjler

Undervisning og supervision af andre sundhedsprofessionelle, fx plejepersonale på plejecentre

Oplæg og forløb for bl.a. skoleklasser, daginstitutioner og patientgrupper

Sundhedspædagogisk dialog med borgeren om borgerens forudsætninger for handlingsændring til bedre sundhed