Bisidder ved din samtale med chefen

Offentlig ansat

En bisidders rolle er at støtte dig ved samtalen. Rollen går som udgangspunkt ud på at observere og lytte. Bisidderen kan desuden være med til at sikre, at dine kommentarer bliver fremført, at leder/HR fremlægger dokumentation for evt. påstande af negativ karakter, samt at der tages et retvisende referat af samtalen.

Hvordan kan jeg selv forberede mig til en samtale?