Løn som tillidsrepræsentant

Om du bruger arbejdstiden på de normale arbejdsopgaver eller på arbejdet som tillidsrepræsentant påvirker ikke din løn. Som tillidsrepræsentant får du din normale løn fra din arbejdsgiver, når du deltager i Danske Tandplejeres møder eller TR-uddannelse på Konventum.

Du får også løn, når din arbejdsgiver indkalder til møder eller sender dig på en uddannelse.

Din løn er hele din løn. Det vil sige både grundløn og lokalt aftalte tillæg/trin for funktioner/kvalifikationer inklusiv, pension og ferietillæg.

Derudover får du dækket dine transportudgifter i forbindelse med møder eller uddannelse.

Møder og uddannelse arrangeret af Danske Tandplejere, dækkes af  Danske Tandplejere.