Udvidet forebyggende Behandling (UFB)

I forhandlingerne om privatpraktiserende tandplejeres overenskomst lagde Danske Tandplejere fra start af stor vægt på, at der blev bedre mulighed for, at tandplejernes særlige kompetencer inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme fik en større rolle i behandlingen. Et af resultaterne var UFB’en (Udvidet Forebyggende Behandling), som ikke findes i tandlægernes overenskomst. 

Ydelsen kan ifølge overenskomsten anvendes i følgende situationer:

  • Ved forekomst af flere aktive kariesangreb, især kariesangreb på approksimal- og glatflader, og/eller alvorlig parodontal tilstand.
  • Personer med generelle helbredsproblemer eller personer i behandling for generelle helbredsproblemer, der giver anledning til øget kariesaktivitet og/eller alvorlig parodontal tilstand. Herudover personer hvor forsøg på at opnå sundhedsfremmende tandplejeadfærd er mislykket, og hvor sygdomsaktiviteten er uændret. (...)

Det fremgår af ydelsesbeskrivelsen, at UFB’en både skal indeholde det samme som en IFB, men herudover også en udvidet forebyggende indsats, der kan være med til at mindske eller fjerne den øgede risiko, de pågældende patienter har for en dårlig tandsundhed. 

Det handler om, at patienterne bliver bevidste om, at de er særligt udsatte, og så handler det om effektivt at skabe holdnings- og handlingsændringer hos den enkelte. På den måde giver ydelsen mulighed for at bruge tandplejernes sundhedspædagogiske kompetencer i forhold til at skabe bedre tandsundhed via samarbejde med patienten og ’compliance’.