Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud ud af Danske Tandplejere, så er der en række forhold, du skal være opmærksom på inden:

Hvis du melder dig ud, skal du være opmærksom på følgende:

  • din erklæring skal være modtaget med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Det vil sige, at fristerne for udmeldelse er inden: 30. november, 28. februar, 31. maj og 31. august.
  • at du ved evt. genindmeldelse i Danske Tandplejere har karantæne i seks måneder, hvori der ikke ydes medlemsassistance.

Danske Tandplejere arbejder løbende på at udvikle vores service over for medlemmerne, og du må meget gerne begrunde din udmeldelse, hvis du melder dig ud.

Udmeldelse skal ske skriftligt ved at sende en mail til info@dansktp.dk.