Operativ cariesterapi

Kurset afholdes med cirka to til tre års mellemrum i samarbejde mellem Danske Tandplejere og Tandlægeskolen i København og består af to teoretisk-kliniske moduler af hver to kursusdage. Der må påregnes ca. to dages teoretisk og en dag til klinisk praktisk forberedelse inden hvert modul.

Kurset giver tandplejeren de nødvendige forudsætninger for på rette indikation at udføre okklusale og gingivale glasionomer, compomer og plastfyldninger af høj kvalitet og med minimale bivirkninger. Derudover lægges også vægt på kompetencer inden for diagnostik og vurdering af caries.

Kurset består af teoretiske og praktiske dele. Kursisterne får tilsendt en kursusmappe ca. 1 måned før kursusstart, hvor de bedes læse kursusmaterialerne samt lave borøvelser på plastikborklodser. På kursusdagene arbejder kursisterne med ekstraherede tænder, som de får udleveret på kurset. Der arbejdes med de materialer, som vi benytter til undervisning samt behandling af patienterne på Tandlægeskolen.

Formål er at bibringe kursisterne viden om:

 • okklusale og gingivale carieslæsioners kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske manifestationer
 • anvendelse af forskellige cariesdiagnostiske metoder
 • progressionsvurdering af carieslæsioner
 • principper for ekskavering af caries
 • sygdomsrelateret kavitetspræparation
 • pulpale reaktioner i relation til caries og kavitetspræparation
 • isolationsmaterialers sammensætning, kliniske og biologiske egenskaber
 • glasionomer, compomer og kompositplasts sammensætning, kliniske og biologiske egenskaber
 • indikation for fyldninger i tandfarvede materialer
 • allergiske og pulpale reaktioner ved fyldningsterapi
 • holdbarhed af tandfarvede restaureringer
 • tandsundhedsmæssige, lovmæssige og økonomiske aspekter ved fyldningsterapi

Der tilstræbes indlæring af basale kliniske færdigheder ved udførelse af:

 • klinisk og radiologisk cariesdiagnostik
 • ekskavering af caries
 • præparation af okklusale og gingivale sygdomsrelaterede kaviteter
 • kavitetspræparation og fyldning med minimale pulpale skader
 • okklusale og gingivale glasionomer, compomer og kompositte plastfyldninger
 • vurdering af kvalitet af egne okklusale og gingivale fyldninger
 • røntgen med fokus på teknik/optagelsestyper og vurdering af billedkvalitet og diagnostik