Bisidder ved din samtale med chefen

Privat ansat

En bisidders rolle er fx at støtte dig under en samtale med din chef. Rollen under samtalen går som udgangspunkt ud på at observere og lytte. Bisidderen kan desuden være med til at sikre, at dine kommentarer bliver fremført, at din arbejdsgiver fremlægger dokumentation for evt. påstande af negativ karakter samt at der tages et retvisende referat af samtalen.

Hvordan kan jeg selv forberede mig til en samtale?