Valget af tillidsrepræsentant

Der kan vælges en tillidsrepræsentant (TR), på offentlige arbejdspladser, hvis der minimum er ansat fem tandplejere. I antallet af tandplejere tæller også vikarer samt ikke-medlemmer.

Tillidsrepræsentant vælges af kollegerne ud fra principperne ved almindelige demokratiske valg (dvs. stemmeflertal) og valgperioden er 2 år. Der findes ingen formelle regler om, hvordan TR-valget skal afholdes. Det kan således både afholdes ved et møde med håndsoprækning, såvel som elektronisk via en mailafstemning.

Hvis der ikke er andre som stiller op, er det ikke nødvendigt at afholde et valg. Så er tillidsrepræsentant blot valgt.

Du skal være medlem af Danske Tandplejere og have været ansat på arbejdspladsen i mindst 6 måneder for at kunne stille op til et TR-valg.

Husk at anmelde valget til Danske Tandplejere. Det er Danske Tandplejere, som skal anmelde tillidsrepræsentant og dennes suppleant til ledelsen i tandplejen

Gode råd ved valg og repræsentation af tillidsrepræsentant

Hvis du stiller op som tillidsrepræsentant, kan du sikre dig opbakning fra dine kolleger ved på forhånd at tale med dem om jeres forventninger til hinanden.

Det er vigtigt, at dine kolleger er klar over, at arbejdet som tillidsrepræsentant tager tid, og at de respekterer de aftaler, som du forhandler dig frem til med ledelsen.

Det er også vigtigt, at dine kolleger kommer til de møder, som I har aftalt og giver deres mening til kende.

Du kan altid kontakte Danske Tandplejeres jurister og få rådgivning og svar på dine spørgsmål