National klinisk retningslinje for perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner

Hvis du har planlagt operation (kirurgisk indgreb) for åbent hjertekirurgisk indgreb, lungekræft, spiserørskræft eller tyk- eller endetarmskræft, så se tænderne.dk

Læs pressemeddelelse

Danske Tandplejere har sammen med Center for Kliniske Retningslinjer, Aalborg Universitet, udarbejdet en ny national klinisk retningslinje med fokus på, hvordan visse patientgrupper sikres tilstrækkelig mundhygiejne forud for behandlingsindgreb. Retningslinjen viser, at der er grundlag for stærke anbefalinger om mundhygiejne for reducering af forekomst af infektioner ved postoperative forløb hos voksne patienter

Udarbejdelsen af retningslinjen er – foruden deltagelse af Danske Tandplejeres formand, Elisabeth Gregersen, såvel som sekretariat og udvalg i Danske Tandplejere – sket med deltagelse af en lang række eksperter, som hver især har bidraget med deres faglige vinkel og input på behovet for og nødvendigheden af mundhygiejne for de patientgrupper, som retningslinjen sigter mod.

Du finder den nationale kliniske retningslinje her i pdf-version

Du kan også finde retningslinjen i Magic-versionen

Quickguide med retningslinjens væsentligste anbefalinger

Ekspertgruppen bag retningslinjen

  • Preben Ulrich Pedersen, professor, Center for Kliniske Retningslinjer, Aalborg Universitet
  • Tatiana Brandt, undervisningsassistent, tandplejer, SKT Københavns Universitet
  • Per Thorgaard, Konsulent, overlæge, Kvalitet & Sammenhæng, Aalborg Universistetshospital
  • Jan Tagesen, Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge, konst. Sektionsleder
  • Henrik Pierre Calum, Overlæge, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Amager/Hvidovre Hospital
  • Hans-Henrik Kimose, Overlæge, Thoraxkirurgisk afdeling, Skejby Sygehus/AUH
  • Torben Mogensen, bestyrelsesformand Lungeforeningen
  • Susi Thorup, ledende oversygeplejerske, dagkirurgisk afdeling Amager/Hvidovre Hospital
  • Sasja Jul Håkonsen, Center for kliniske retningslinjer, Aalborg Universitet